Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Energi // Industrins energianvändning, l…

Industrins energianvändning, län

Senast uppdaterad 2019-03-04
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

Förbrukning av energi inom industrin 2017, kWh per invånare

Region Energiförbrukning industrin (MWh) Folkmängd kWh per invånare
Stockholms län 4 771 429 2 308 143 2 067
Uppsala län 4 320 495 368 971 11 710
Södermanlands län 6 784 318 291 341 23 287
Östergötlands län .. 457 496 ..
Jönköpings län .. 357 237 ..
Kronobergs län 1 263 215 197 519 6 395
Kalmar län .. 243 536 ..
Gotlands län 2 180 126 58 595 37 207
Blekinge län 3 388 546 159 371 21 262
Skåne län .. 1 344 689 ..
Hallands län .. 324 825 ..
Västra Götalands län 26 692 301 1 690 782 15 787
Värmlands län .. 280 399 ..
Örebro län 5 109 610 298 907 17 094
Västmanlands län 1 740 369 271 095 6 420
Dalarnas län 8 095 752 286 165 28 291
Gävleborgs län 11 039 786 285 637 38 650
Västernorrlands län 18 809 580 245 968 76 472
Jämtlands län 539 969 129 806 4 160
Västerbottens län 4 273 647 268 465 15 919
Norrbottens län 22 718 052 251 295 90 404
Riket 164 343 873 10 120 242 16 239
Förbrukning av energi inom industrin 1990, 1995, 2000, 2010, 2015-, kWh per invånare

Region 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Stockholms län 3 610 2 166 3 716 .. 2 482 .. 2 110 2 067
Uppsala län 16 516 14 452 15 810 13 706 .. .. 13 864 11 710
Södermanlands län 24 993 28 505 35 439 29 039 29 386 28 081 .. 23 287
Östergötlands län 17 078 17 797 21 002 .. 16 114 14 311 15 322 ..
Jönköpings län 10 832 10 594 10 380 8 878 8 765 .. 8 024 ..
Kronobergs län 10 708 10 438 10 470 8 329 11 370 6 329 6 656 6 395
Kalmar län 18 244 13 773 27 085 23 041 .. .. 27 054 ..
Gotlands län 45 768 36 964 37 334 29 326 39 637 50 853 .. 37 207
Blekinge län 19 554 20 911 28 213 23 710 21 232 .. 22 058 21 262
Skåne län 11 826 10 714 11 390 8 879 7 440 6 264 .. ..
Hallands län 25 263 27 533 16 308 13 838 20 873 18 293 .. ..
Västra Götalands län 10 852 10 516 12 294 10 652 16 955 15 750 16 476 15 787
Värmlands län 31 716 33 671 40 826 39 238 .. 40 768 40 317 ..
Örebro län 20 212 22 633 19 578 18 704 24 383 .. 18 774 17 094
Västmanlands län 10 422 9 566 10 293 9 436 8 449 .. 6 638 6 420
Dalarnas län 25 663 24 688 33 804 30 114 31 524 .. 28 285 28 291
Gävleborgs län 41 749 48 701 50 218 48 712 40 644 38 982 .. 38 650
Västernorrlands län 62 691 70 687 72 164 71 439 6 816 .. .. 76 472
Jämtlands län 6 013 5 265 7 466 5 648 4 770 .. 3 687 4 160
Västerbottens län 20 820 19 201 18 906 19 202 16 115 .. 15 076 15 919
Norrbottens län 51 724 58 717 71 926 75 545 92 600 70 885 90 489 90 404
Riket 17 052 17 063 18 880 .. 17 851 16 083 16 441 16 239
Förbrukning av energi inom industrinäringar per invånare 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015-. Index år 1990=100

Region 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Stockholms län 100 60 103 .. 69 .. 58 57
Uppsala län 100 88 96 83 .. .. 84 71
Södermanlands län 100 114 142 116 118 112 .. 93
Östergötlands län 100 104 123 .. 94 84 90 ..
Jönköpings län 100 98 96 82 81 .. 74 ..
Kronobergs län 100 97 98 78 106 59 62 60
Kalmar län 100 75 148 126 .. .. 148 ..
Gotlands län 100 81 82 64 87 111 .. 81
Blekinge län 100 107 144 121 109 .. 113 109
Skåne län 100 91 96 75 63 53 .. ..
Hallands län 100 109 65 55 83 72 .. ..
Västra Götalands län 100 97 113 98 156 145 152 145
Värmlands län 100 106 129 124 .. 129 127 ..
Örebro län 100 112 97 93 121 .. 93 85
Västmanlands län 100 92 99 91 81 .. 64 62
Dalarnas län 100 96 132 117 123 .. 110 110
Gävleborgs län 100 117 120 117 97 93 .. 93
Västernorrlands län 100 113 115 114 11 .. .. 122
Jämtlands län 100 88 124 94 79 .. 61 69
Västerbottens län 100 92 91 92 77 .. 72 76
Norrbottens län 100 114 139 146 179 137 175 175
Riket 100 100 111 .. 105 94 96 95

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta