Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Energi // Vattenkraftproduktion

Vattenkraftproduktion

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Energiföretagen Sverige insamlar och sammanställer uppgifter om elproduktion, import, export och stamnätsförluster för hela riket. Bruttoproduktionen redovisas fördelad på kraftstationstyp.

PDF
Diagram nuläge
Vattenkraftproduktionen 2017 per älv. TWh

Älv Produktion, netto Andel %
Lule älv 14,6 22,8
Skellefte älv 4,5 7,0
Ume älv 7,8 12,2
Ångermanälven 7,5 11,7
Faxälven 3,7 5,8
Indalsälven 10,0 15,6
Ljungan 1,4 2,2
Ljusnan 3,7 5,8
Dalälven 3,9 6,1
Klarälven 1,7 2,7
Göta älv 1,2 1,9
Övriga älvar 3,9 6,1
Totalt 63,9 100
Vattenkraftproduktionen 2007-2017. Nettoproduktion per älv, TWh

Älv 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lule älv 14,0 17,0 13,0 13,0 12,9 16,4 15,3 13,4 14,9 15,5 14,6
Skellefte älv 4,0 5,0 4,0 4,0 3,9 5,5 4,2 3,9 4,6 4,6 4,5
Ume älv 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,4 6,7 6,8 9,0 6,8 7,8
Ångermanälven 8,0 7,0 7,0 8,0 7,5 9,0 6,8 6,8 8,8 6,4 7,5
Faxälven 4,0 3,0 4,0 4,0 4,2 4,5 3,5 3,5 4,4 2,9 3,7
Indalsälven 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 11,5 8,4 8,5 10,9 8,7 10,0
Ljungan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,3 1,8 2,1 2,3 1,7 1,4
Ljusnan 3,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 3,6 4,8 4,4 3,6 3,7
Dalälven 4,0 5,0 5,0 6,0 4,8 5,8 3,8 5,6 5,7 4,3 3,9
Klarälven 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 1,4 1,9 2,0 1,6 1,7
Göta älv 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 1,9 1,6 2,1 2,0 1,5 1,2
Övriga älvar 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,6 3,7 4,8 5,0 3,6 3,9
Totalt 66,0 68,0 65,0 68,0 66,0 78,0 60,8 64,2 74,0 61,2 63,9
Utveckling av vattenkraftproduktionen per älv 2007-2017. Index år 2007=100

Älv 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lule älv 100 121 93 93 92 117 109 96 106 111 104
Skellefte älv 100 125 100 100 98 138 105 98 115 115 113
Ume älv 100 88 88 100 100 118 84 85 113 85 98
Ångermanälven 100 88 88 100 94 113 85 85 110 80 94
Faxälven 100 75 100 100 105 113 88 88 110 73 93
Indalsälven 100 90 100 100 100 115 84 85 109 87 100
Ljungan 100 100 100 100 105 115 90 105 115 85 70
Ljusnan 100 133 133 133 137 137 120 160 147 120 123
Dalälven 100 125 125 150 120 145 95 140 143 108 98
Klarälven 100 100 100 100 85 100 70 95 100 80 85
Göta älv 100 100 100 100 85 95 80 105 100 75 60
Övriga älvar 100 100 100 100 102 112 74 96 100 72 78
Totalt 100 103 98 103 100 118 92 97 112 93 97

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta