Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2019 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Arboga

378

289

923

1 590

Fagersta

131

190

746

1 067

Hallstahammar

210

283

833

1 326

Kungsör

198

181

472

851

Köping

592

428

1 503

2 523

Norberg

128

155

359

642

Sala

955

535

1 577

3 067

Skinnskatteberg

186

118

270

574

Surahammar

87

133

424

644

Västerås

1 196

1 770

11 761

14 727

Västmanlands län

4 061

4 053

18 868

26 982

Riket

246 129

170 882

899 745

1 316 756

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Arboga

23,8

18,2

58,1

100

Fagersta

12,3

17,8

69,9

100

Hallstahammar

15,8

21,3

62,8

100

Kungsör

23,3

21,3

55,5

100

Köping

23,5

17,0

59,6

100

Norberg

19,9

24,1

55,9

100

Sala

31,1

17,4

51,4

100

Skinnskatteberg

32,4

20,6

47,0

100

Surahammar

13,5

20,7

65,8

100

Västerås

8,1

12,0

79,9

100

Västmanlands län

15,1

15,0

69,9

100

Riket

18,7

13,0

68,3

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Antal arbetsställen 1998-2019 efter näringsgrupp

         

Västmanlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

1998

3 822

3 014

11 744

18 580

1999

3 636

3 063

11 899

18 598

2000

3 529

3 132

12 259

18 920

2001

3 633

3 242

12 476

19 351

2002

4 165

3 373

12 987

20 525

2003

4 118

3 427

13 403

20 948

2004

4 037

3 489

13 651

21 177

2005

4 273

3 548

14 103

21 924

2006

4 394

3 618

14 418

22 430

2007

3 692

3 497

14 110

21 299

2008

3 493

3 513

14 401

21 407

2009

3 558

3 549

14 681

21 788

2010

3 733

3 572

14 487

21 792

2011

4 147

3 826

16 202

24 175

2012

4 139

3 799

16 629

24 567

2013

4 066

3 769

16 801

24 636

2014

4 143

3 787

17 048

24 978

2015

4 160

4 248

19 756

28 164

2016

4 132

4 026

17 720

25 878

2017

4 106

4 034

18 018

26 158

2018

4 057

4 041

18 411

26 509

2019

4 061

4 053

18 868

26 982

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

1998

158 035

110 664

487 183

755 882

1999

151 259

111 557

498 461

761 277

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 1998-2019 efter näringsgrupp. Index år 1998=100

         

Västmanlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1998

100

100

100

100

1999

95

102

101

100

2000

92

104

104

102

2001

95

108

106

104

2002

109

112

111

110

2003

108

114

114

113

2004

106

116

116

114

2005

112

118

120

118

2006

115

120

123

121

2007

97

116

120

115

2008

91

117

123

115

2009

93

118

125

117

2010

98

119

123

117

2011

109

127

138

130

2012

108

126

142

132

2013

106

125

143

133

2014

108

126

145

134

2015

109

141

168

152

2016

108

134

151

139

2017

107

134

153

141

2018

106

134

157

143

2019

106

134

161

145

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1998

100

100

100

100

1999

96

101

102

101

2000

93

104

108

104

2001

101

106

111

108

2002

104

108

114

111

2003

110

110

117

115

2004

111

113

121

118

2005

120

117

125

123

2006

132

122

130

129

2007

133

125

135

133

2008

132

125

140

136

2009

128

128

143

138

2010

131

128

142

137

2011

152

140

160

155

2012

157

142

164

159

2013

151

141

165

159

2014

157

144

169

163

2015

159

147

172

165

2016

158

151

175

168

2017

157

151

178

170

2018

157

153

182

172

2019

156

154

185

174

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta