Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2018-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2018 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Västman-lands län

Riket              

Västman-lands län

Riket

Areella

4 057

247 678

15,3

19,0

Tillverkning, gruvor, energi

1 527

60 603

5,8

4,7

Byggindustri

2 514

108 293

9,5

8,3

Handel

3 080

143 297

11,6

11,0

Hotell och restaurang

741

35 191

2,8

2,7

Transport och kommunikation

742

32 419

2,8

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 295

360 715

27,5

27,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 549

103 201

9,6

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 004

209 659

15,1

16,1

Samtliga exkl okänd näringsgren

26 509

1 301 056

100

100

Näringsgren okänd

173

8 419

 

 

Totalt

26 682

1 309 475

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta