Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2017

         

Landområde

Antal

Västmanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

377

252

20 712

14 579

EU

534

2 114

28 897

102 093

Övriga Europa

109

128

6 531

7 151

Fjärran Östern

153

396

7 647

21 204

Övriga Asien

88

74

4 483

4 756

Nord- och Centralamerika

164

402

8 104

18 726

Sydamerika

49

25

2 094

967

Afrika

46

28

2 420

1 308

Samtliga

740

2 464

40 307

119 557

         

Landområde

Procentuell fördelning

Västmanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

50,9

10,2

51,4

12,2

EU

72,2

85,8

71,7

85,4

Övriga Europa

14,7

5,2

16,2

6,0

Fjärran Östern

20,7

16,1

19,0

17,7

Övriga Asien

11,9

3,0

11,1

4,0

Nord- och Centralamerika

22,2

16,3

20,1

15,7

Sydamerika

6,6

1,0

5,2

0,8

Afrika

6,2

1,1

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Västmanlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

357

378

367

375

363

362

377

55

55

53

51

49

49

51

EU

459

483

496

535

524

532

534

71

71

71

72

71

73

72

Övriga Europa

114

122

92

111

104

105

109

18

18

13

15

14

14

15

Fjärran Östern

125

137

135

141

165

156

153

19

20

19

19

22

21

21

Övriga Asien

95

83

76

88

96

89

88

15

12

11

12

13

12

12

Nord- och Centralamerika

130

130

132

147

158

160

164

20

19

19

20

21

22

22

Sydamerika

51

53

55

45

49

34

49

8

8

8

6

7

5

7

Afrika

51

45

46

50

43

47

46

8

7

7

7

6

6

6

Samtliga

650

685

698

738

738

733

740

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

277

272

281

276

254

239

252

16

15

14

13

12

10

10

EU

1 333

1 387

1 605

1 695

1 814

1939

2 114

78

79

82

82

84

84

86

Övriga Europa

116

116

113

116

111

116

128

7

7

6

6

5

5

5

Fjärran Östern

290

324

308

337

349

381

396

17

18

16

16

16

17

16

Övriga Asien

83

60

66

76

76

79

74

5

3

3

4

4

3

3

Nord- och Centralamerika

375

361

368

375

362

367

402

22

20

19

18

17

16

16

Sydamerika

15

18

14

14

16

17

25

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

17

20

17

17

23

26

28

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

1 720

1 764

1 962

2 056

2 164

2298

2 464

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

20585

20657

20497

20605

20362

20422

20712

55

56

53

52

51

51

51

EU

26306

25894

27703

28003

28588

28990

28897

71

70

71

71

72

72

72

Övriga Europa

6419

6380

6145

6270

6249

6378

6531

17

17

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6595

6677

6993

7410

7544

7798

7647

18

18

18

19

19

19

19

Övriga Asien

3858

3841

4022

4226

4327

4345

4483

10

10

10

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6708

6756

7084

7430

7829

8184

8104

18

18

18

19

20

20

20

Sydamerika

2052

2064

2067

2096

2077

2100

2094

6

6

5

5

5

5

5

Afrika

2404

2407

2469

2502

2534

2551

2420

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37213

37126

38906

39349

39840

40297

40307

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

15343

14742

14761

14672

14147

14126

14579

18

17

15

14

13

12

12

EU

64863

66882

80939

87679

92978

99757

102093

76

78

81

83

84

85

85

Övriga Europa

6735

6627

6602

6483

6639

6926

7151

8

8

7

6

6

6

6

Fjärran Östern

17093

17560

18299

19110

19738

20388

21204

20

20

18

18

18

17

18

Övriga Asien

4221

4202

4250

4388

4495

4642

4756

5

5

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

19217

18126

18922

19142

18980

18969

18726

23

21

19

18

17

16

16

Sydamerika

973

990

979

929

916

967

967

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1037

1056

1077

1117

1115

1444

1308

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Västmanlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

357

378

367

375

363

362

377

55

55

53

51

49

49

51

EU

459

483

496

535

524

532

534

71

71

71

72

71

73

72

Övriga Europa

114

122

92

111

104

105

109

18

18

13

15

14

14

15

Fjärran Östern

125

137

135

141

165

156

153

19

20

19

19

22

21

21

Övriga Asien

95

83

76

88

96

89

88

15

12

11

12

13

12

12