Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2017

         

Omsättning

Västmanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

380

1 700

21 332

80 494

250-999 Tkr

123

339

6 443

15 971

1-1,9 Mnkr

54

118

2 746

6 044

2-4,9 Mnkr

52

135

3 094

5 991

5-9,9 Mnkr

49

59

1 790

3 387

10-49 Mnkr

43

68

2 929

4 918

50-99 Mnkr

14

16

726

1 145

100 - Mnkr

25

29

1 247

1 607

Samtliga

740

2 464

40 307

119 557

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2008-2017

                     

Västmanlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

391

381

388

320

361

358

393

397

385

380

250-999 Tkr

145

156

115

120

108

125

130

119

120

123

1-1,9 Mnkr

53

62

65

51

52

52

43

45

61

54

2-4,9 Mnkr

58

58

48

46

48

49

51

64

51

52

5-9,9 Mnkr

30

21

25

26

31

32

43

37

38

49

10-49 Mnkr

48

53

46

48

48

42

39

36

42

43

50-99 Mnkr

16

15

17

14

15

17

15

15

13

14

100 - Mnkr

28

22

24

25

22

23

24

25

23

25

Samtliga

769

768

728

650

685

698

738

738

733

740

Omsättning

Importföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

1 688

1 633

1 055

1 049

1 100

1 298

1 376

1 435

1 569

1 700

250-999 Tkr

387

396

293

305

304

302

307

324

306

339

1-1,9 Mnkr

103

96

109

111

111

104

113

134

130

118

2-4,9 Mnkr

74

73

84

104

106

118

109

120

128

135

5-9,9 Mnkr

37

50

40

47

47

41

51

51

63

59

10-49 Mnkr

36

27

66

62

56

61

66

63

64

68

50-99 Mnkr

6

7

11

13

13

9

8

12

14

16

100 - Mnkr

9

10

29

29

27

29

26

25

24

29

Samtliga

2 340

2 292

1 687

1 720

1 764

1 962

2 056

2 164

2 298

2 464

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 -250 Tkr

21 916

21 786

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

250-999 Tkr

6 893

7 435

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

1-1,9 Mnkr

2 996

3 049

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2-4,9 Mnkr

3 213

3 486

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

5-9,9 Mnkr

1 730

1 845

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

10-49 Mnkr

2 637

2 920

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

50-99 Mnkr

644

773

778

700

683

658

713

730

731

726

100 - Mnkr

1 036

1 297

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

Samtliga

41 065

42 591

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

Omsättning

Importföretag

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

 -250 Tkr

50 248

49 732

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

250-999 Tkr

14 606

14 970

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

1-1,9 Mnkr

5 652

5 871

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

2-4,9 Mnkr

4 998

5 576

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

5-9,9 Mnkr

2 846

2 925

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

10-49 Mnkr

4 122

4 260

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

50-99 Mnkr

937

1 013

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

100 - Mnkr

1 170

1 386

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

Samtliga

84 579

85 733

82 907

85 015

85 978

99 639

####

110 892

117 573

119 557

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta