Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2019-01-30
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2018

Gröda Västmanlands län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 135 11 796 0,1 0,5
Havre 12 367 163 595 12,3 6,4
Korn 20 770 396 277 20,7 15,5
Råg 161 19 635 0,2 0,8
Rågvete 285 18 056 0,3 0,7
Vete 21 098 380 177 21,1 14,9
Baljväxter 3 357 56 455 3,4 2,2
Grönfoderväxter 722 53 082 0,7 2,1
Majs 52 18 344 0,1 0,7
Oljeväxter 3 305 102 881 3,3 4,0
Potatis matpotatis 4 15 992 0,0 0,6
Potatis, stärkelse 0 7 821 0,0 0,3
Sockerbetor 0 30 684 0,0 1,2
Vall slåtter och bete 24 335 1 047 461 24,3 41,1
Vall träda 10 176 165 131 10,2 6,5
Energiskog 1 048 9 965 1,0 0,4
Trädgårdsväxter 49 14 649 0,0 0,6
Övriga grödor 2 287 37 175 2,3 1,5
Totalt 100 151 2 549 176 100 100

 

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark, 2008-2018

Västmanlands län

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,2

0,4

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Havre

16,0

14,7

12,8

13,2

15,6

17,3

13,9

14,3

14,7

11,7

12,3

Korn

20,5

23,0

16,7

15,9

19,8

19,0

16,2

15,6

18,7

16,9

20,7

Råg

0,4

0,5

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,1

0,3

0,2

Rågvete

0,9

0,4

0,1

0,1

0,2

0,3

0,7

0,8

0,5

0,5

0,3

Vete

20,0

17,6

19,2

22,3

16,2

14,9

25,6

26,1

20,5

25,6

21,1

Baljväxter

0,7

1,3

2,1

1,8

2,0

1,7

2,2

3,0

3,6

3,4

3,4

Grönfoderväxter

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,7

0,7

0,6

0,6

0,5

0,7

Majs

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Oljeväxter

2,4

3,7

5,3

4,7

6,0

5,3

2,0

1,7

2,8

3,3

3,3

Potatis matpotatis

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sockerbetor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vall slåtter och bete

25,4

24,9

25,9

26,5

26,2

26,1

25,7

24,4

25,2

23,5

24,3

Vall träda

10,8

10,8

14,4

12,0

10,9

12,0

10,4

10,9

10,5

10,3

10,2

Energiskog

1,1

1,0

0,9

0,9

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,2

1,0

Trädgårdsväxter

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Övriga grödor

1,0

1,1

1,4

1,4

1,1

1,2

1,0

1,0

1,2

2,4

2,3

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

Havre

8,6

7,4

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

Korn

15,4

14,0

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

Råg

1,0

1,4

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

Rågvete

1,9

2,0

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

Vete

13,7

14,2

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

Baljväxter

1,0

1,3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

Grönfoderväxter

1,2

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

Majs

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

Oljeväxter

3,5

4,1

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

Vall slåtter och bete

42,9

42,9

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

Vall träda

5,6

5,8

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1