Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // Kommunala investeringar

Kommunala investeringar

Senast uppdaterad 2018-09-19
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.

Kommunala investeringar 2017. Tusental kronor

Västmanlands län

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

1 314 722

78,0

Landstingskommun

370 000

22,0

Totalt

1 684 722

100

     

Riket

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

62 235 130

71,7

Landstingskommun

24 597 866

28,3

Totalt

86 832 996

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Kommunala investeringar 2000-2017. Tusental kronor

             

Västmanlands län

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

2000

559 761

128 500

688 261

81,3

18,7

100

2001

616 941

150 500

767 441

80,4

19,6

100

2002

641 255

259 700

900 955

71,2

28,8

100

2003

557 727

142 500

700 227

79,6

20,4

100

2004

467 516

117 700

585 216

79,9

20,1

100

2005

458 257

189 300

647 557

70,8

29,2

100

2006

780 467

259 300

1 039 767

75,1

24,9

100

2007

755 487

262 300

1 017 787

74,2

25,8

100

2008

939 247

289 000

1 228 247

76,5

23,5

100

2009

854 959

571 000

1 425 959

60,0

40,0

100

2010

790 047

566 400

1 356 447

58,2

41,8

100

2011

725 075

380 700

1 105 775

65,6

34,4

100

2012

688 193

364 000

1 052 193

65,4

34,6

100

2013

854 213

285 000

1 139 213

75,0

25,0

100

2014

895 357

286 000

1 181 357

75,8

24,2

100

2015

916 040

352 000

1 268 040

72,2

27,8

100

2016

1 060 886

347 000

1 407 886

75,4

24,6

100

2017

1 314 722

370 000

1 684 722

78,0

22,0

100

Riket

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt          

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

2000

21 618 132

5 864 420

27 482 552

78,7

21,3

100

2001

23 287 391

6 500 921

29 788 312

78,2

21,8

100

2002

25 087 103

7 111 308

32 198 411

77,9

22,1

100

2003

24 138 900

7 042 363

31 181 263

77,4

22,6

100

2004

24 540 390

6 693 190

31 233 580

78,6

21,4

100

2005

26 613 525

8 647 045

35 260 570

75,5

24,5

100

2006

30 197 530

10 994 422

41 191 952

73,3

26,7

100

2007

33 387 678

13 995 422

47 383 100

70,5

29,5

100

2008

36 876 818

9 199 343

46 076 161

80,0

20,0

100

2009

36 782 819

14 571 303

51 354 122

71,6

28,4

100

2010

35 950 545

18 945 399

54 895 944

65,5

34,5

100

2011

39 323 429

16 824 431

56 147 860

70,0

30,0

100

2012

43 210 818

16 051 634

59 262 452

72,9

27,1

100

2013

43 875 357

16 394 580

60 269 937

72,8

27,2

100

2014

48 307 623

19 522 915

67 830 538

71,2

28,8

100

2015

48 605 025

20 807 000

69 412 025

70,0

30,0

100

2016

52 926 945

22 758 000

75 684 945

69,9

30,1

100

2017

62 235 130

24 597 866

86 832 996

71,7

28,3

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Utveckling av kommunala investeringar 2000-2017. Index år 2000=100

       

Västmanlands län

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

110

117

112

2002

115

202

131

2003

100

111

102

2004

84

92

85

2005

82

147

94

2006

139

202

151

2007

135

204

148

2008

168

225

178

2009

153

444

207

2010

141

441

197

2011

130

296

161

2012

123

283

153

2013

153

222

166

2014

160

223

172

2015

164

274

184

2016

190

270

205

2017

235

288

245

Riket

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

108

111

108

2002

116

121

117

2003

112

120

113

2004

114

114

114

2005

123

147

128

2006

140

187

150

2007

154

239

172

2008

171

157

168

2009

170

248

187

2010

166

323

200

2011

182

287

204

2012

186

247

199

2013

188

252

202

2014

193

275

211

2015

194

293

216

2016

211

320

235

2017

267

378

292

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta