Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2019, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Arboga 192,6 89
Fagersta 194,0 90
Hallstahammar 191,8 89
Kungsör 188,4 87
Köping 196,9 91
Norberg 195,1 91
Sala 190,6 88
Skinnskatteberg 189,4 88
Surahammar 194,0 90
Västerås 216,4 100
Västmanlands län 206,0 96
Riket 215,5 100
Skattekraft 2008-2019. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arboga 145,5 151,9 160,0 159,8 159,9 163,0 168,3 170,2 173,3 177,8 184,7 192,6
Fagersta 161,4 167,4 173,2 171,2 169,3 172,3 177,1 176,9 177,9 182,3 186,9 194,0
Hallstahammar 145,0 151,4 159,7 156,5 157,5 162,4 167,8 169,9 173,5 180,5 185,7 191,8
Kungsör 151,7 158,3 164,4 163,5 165,2 169,3 174,6 173,0 173,3 179,7 185,4 188,4
Köping 149,3 157,1 164,1 159,7 160,5 167,0 171,7 173,3 177,6 184,0 188,7 196,9
Norberg 146,5 153,8 162,5 162,0 162,4 165,9 173,7 178,7 173,9 181,2 188,1 195,1
Sala 139,9 147,3 155,9 156,9 159,6 161,8 166,6 170,3 173,2 179,5 185,6 190,6
Skinnskatteberg 141,8 150,7 157,6 158,2 162,0 164,9 169,3 171,7 171,5 175,5 183,6 189,4
Surahammar 151,6 156,2 164,2 164,1 165,6 170,4 174,2 177,8 176,6 182,5 187,2 194,0
Västerås 160,6 168,6 176,5 178,2 179,4 182,9 189,3 194,1 198,3 205,0 211,3 216,4
Västmanlands län 154,6 162,1 169,9 170,2 171,3 175,2 181,0 184,6 187,8 194,1 200,2 206,0
Riket 157,8 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5
Utveckling av skattekraften 2008-2019. Index riket=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arboga 92 92 92 92 91 91 91 89 89 88 88 89
Fagersta 102 101 100 99 96 96 95 93 92 90 90 90
Hallstahammar 92 92 92 90 89 90 90 89 89 89 89 89
Kungsör 96 96 95 94 94 94 94 91 89 89 89 87
Köping 95 95 95 92 91 93 92 91 91 91 90 91
Norberg 93 93 94 93 92 92 93 94 90 90 90 91
Sala 89 89 90 90 91 90 90 89 89 89 89 88
Skinnskatteberg 90 91 91 91 92 92 91 90 88 87 88 88
Surahammar 96 94 95 94 94 95 94 93 91 90 90 90
Västerås 102 102 102 103 102 102 102 102 102 102 101 100
Västmanlands län 98 98 98 98 97 97 97 97 97 96 96 96
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta