Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Arboga 20 396
Fagersta 22 879
Hallstahammar 24 697
Kungsör 24 055
Köping 24 363
Norberg 22 548
Sala 21 736
Skinnskatteberg 22 318
Surahammar 21 164
Västerås 16 861
Västmanlands län 22 102
Riket 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arboga 15 072 15 558 15 694 15 988 16 592 17 460 17 770 18 191 18 982 19 181 20 396
Fagersta 17 487 18 271 19 286 20 025 20 213 20 611 21 860 22 293 22 394 23 758 22 879
Hallstahammar 17 510 18 412 18 548 18 274 19 012 19 890 20 826 21 473 22 597 23 438 24 697
Kungsör 17 795 18 699 18 696 19 759 20 335 21 348 21 427 22 440 23 005 23 619 24 055
Köping 17 100 18 893 18 749 18 983 20 117 20 818 21 996 22 893 23 536 24 218 24 363
Norberg 17 212 18 523 18 797 18 998 19 493 20 128 20 856 21 236 21 711 22 712 22 548
Sala 13 874 15 614 15 424 15 172 15 972 16 553 16 977 18 671 19 550 20 822 21 736
Skinnskatteberg 14 189 14 525 14 253 14 757 14 990 16 312 17 714 17 782 18 438 21 242 22 318
Surahammar 13 784 14 745 15 202 15 818 16 075 17 314 18 671 19 559 20 446 20 442 21 164
Västerås 11 843 12 645 13 138 13 481 13 691 14 373 14 710 16 085 16 937 16 829 16 861
Västmanlands län 15 587 16 589 16 779 17 126 17 649 18 481 19 281 20 062 20 760 21 626 22 102
Riket 16 549 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arboga 100 103 104 106 110 116 118 121 126 127 135
Fagersta 100 104 110 115 116 118 125 127 128 136 131
Hallstahammar 100 105 106 104 109 114 119 123 129 134 141
Kungsör 100 105 105 111 114 120 120 126 129 133 135
Köping 100 110 110 111 118 122 129 134 138 142 142
Norberg 100 108 109 110 113 117 121 123 126 132 131
Sala 100 113 111 109 115 119 122 135 141 150 157
Skinnskatteberg 100 102 100 104 106 115 125 125 130 150 157
Surahammar 100 107 110 115 117 126 135 142 148 148 154
Västerås 100 107 111 114 116 121 124 136 143 142 142
Västmanlands län 100 106 108 110 113 119 124 129 133 139 142
Riket 100 100 101 103 106 117 113 116 120 123 127

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta