Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2017-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2017

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Arboga

8 030

466

5,8

216

2,7

298

3,7

393

4,9

Fagersta

7 748

453

5,8

150

1,9

287

3,7

481

6,2

Hallstahammar

9 172

529

5,8

264

2,9

273

3,0

280

3,1

Kungsör

4 932

333

6,8

120

2,4

144

2,9

308

6,2

Köping

15 208

840

5,5

375

2,5

474

3,1

786

5,2

Norberg

3 291

198

6,0

67

2,0

80

2,4

174

5,3

Sala

13 010

770

5,9

387

3,0

318

2,4

475

3,7

Skinnskatteberg

2 439

137

5,6

68

2,8

37

1,5

52

2,1

Surahammar

5 667

347

6,1

96

1,7

114

2,0

169

3,0

Västerås

92 365

4 873

5,3

4 989

5,4

3 023

3,3

3 889

4,2

Västmanlands län

161 862

8 946

5,5

6 732

4,2

5 048

3,1

7 007

4,3

Riket

6 208 845

327 059

5,3

342 245

5,5

152 080

2,4

245 548

4,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta