Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2015/2016 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Arboga 49,1 32,7 40,9
Fagersta 44,7 24,2 35,2
Hallstahammar 25,0 34,1 29,2
Kungsör 50,0 47,4 48,5
Köping 53,1 27,3 41,7
Norberg 33,3 33,3 29,6
Sala 51,2 27,1 38,9
Skinnskatteberg 30,0 28,6 25,0
Surahammar 29,0 31,3 30,2
Västerås 54,3 46,3 50,4
Västmanlands län 50,1 39,8 45,1
Riket 51,4 39,5 45,5

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Arboga

43,8

44,8

37,0

47,4

49,4

40,7

54,8

51,8

63,3

47,4

49,1

Fagersta

50,9

46,3

43,5

56,1

35,9

50,8

47,2

24,6

41,0

36,6

44,7

Hallstahammar

41,8

44,1

47,3

45,7

49,5

39,4

43,9

37,3

40,7

46,6

25,0

Kungsör

32,1

36,1

48,6

36,8

42,0

59,0

25,9

48,0

31,3

40,0

50,0

Köping

45,2

46,1

43,1

53,1

44,7

45,3

48,0

43,8

43,2

47,6

53,1

Norberg

46,4

27,3

37,8

41,7

44,4

35,5

53,8

40,7

26,7

22,2

33,3

Sala

31,6

46,6

45,4

45,1

34,5

42,6

31,4

27,4

43,2

35,7

51,2

Skinnskatteberg

26,1

41,4

40,0

35,0

27,3

48,1

36,4

42,9

30,8

60,0

30,0

Surahammar

44,7

33,3

34,2

38,9

41,9

45,8

56,5

33,3

29,4

32,4

29,0

Västerås

50,9

55,5

51,2

53,9

50,5

57,7

52,4

51,7

56,0

58,0

54,3

Västmanlands län

45,7

49,6

47,2

50,4

46,5

51,7

48,7

45,8

50,0

51,1

50,1

Riket

47,0

47,0

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Arboga

18,8

45,0

36,2

34,8

35,1

28,8

25,8

41,9

39,1

44,4

32,7

Fagersta

20,6

40,0

47,6

33,8

30,6

24,6

28,6

23,9

29,3

35,8

24,2

Hallstahammar

35,7

36,4

38,5

34,3

33,7

25,6

25,6

23,4

26,2

32,7

34,1

Kungsör

26,4

29,5

23,6

34,1

41,9

39,3

36,7

24,0

17,1

36,4

47,4

Köping

24,1

26,4

45,7

34,0

37,5

34,9

28,5

34,1

29,7

38,3

27,3

Norberg

30,4

13,8

38,5

20,0

33,3

13,3

45,2

24,1

25,0

33,3

33,3

Sala

23,3

22,4

27,1

31,4

31,4

31,1

29,5

36,0

32,4

30,3

27,1

Skinnskatteberg

26,7

41,2

40,7

7,7

22,2

4,8

13,0

17,4

30,8

18,2

28,6

Surahammar

40,0

23,1

33,3

26,1

27,4

23,6

28,6

15,6

22,5

25,7

31,3

Västerås

38,7

38,8

39,0

41,6

39,3

38,3

37,7

42,9

45,5

48,4

46,3

Västmanlands län

32,5

34,3

37,7

36,8

36,5

33,7

33,7

37,4

37,6

42,3

39,8

Riket

35,1

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

39,5

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Arboga

43,8

44,8

37,0

47,4

49,4

40,7

54,8

51,8

63,3

47,4

49,1

Fagersta

50,9

46,3

43,5

56,1

35,9

50,8

47,2

24,6

41,0

36,6

44,7

Hallstahammar

41,8

44,1

47,3

45,7

49,5

39,4

43,9

37,3

40,7

46,6

25,0

Kungsör

32,1

36,1

48,6

36,8

42,0

59,0

25,9

48,0

31,3

40,0

50,0

Köping

45,2

46,1

43,1

53,1

44,7

45,3

48,0

43,8

43,2

47,6

53,1

Norberg

46,4

27,3

37,8

41,7

44,4

35,5

53,8

40,7

26,7

22,2

33,3

Sala

31,6

46,6

45,4

45,1

34,5

42,6

31,4

27,4

43,2

35,7

51,2

Skinnskatteberg

26,1

41,4

40,0

35,0

27,3

48,1

36,4

42,9

30,8

60,0

30,0

Surahammar

44,7

33,3

34,2

38,9

41,9

45,8

56,5

33,3

29,4

32,4

29,0

Västerås

50,9

55,5

51,2

53,9

50,5

57,7

52,4

51,7

56,0

58,0

54,3

Västmanlands län

45,7

49,6

47,2

50,4

46,5

51,7

48,7

45,8

50,0

51,1

50,1

Riket

47,0

47,0

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Arboga

18,8

45,0

36,2

34,8

35,1

28,8

25,8

41,9

39,1

44,4

32,7

Fagersta

20,6

40,0

47,6

33,8

30,6

24,6

28,6

23,9

29,3

35,8

24,2

Hallstahammar

35,7

36,4

38,5

34,3

33,7

25,6

25,6

23,4

26,2

32,7

34,1

Kungsör

26,4

29,5

23,6

34,1

41,9

39,3

36,7

24,0

17,1

36,4

47,4

Köping

24,1

26,4

45,7

34,0

37,5

34,9

28,5

34,1

29,7

38,3

27,3

Norberg

30,4

13,8

38,5

20,0

33,3

13,3

45,2

24,1

25,0

33,3

33,3

Sala

23,3

22,4

27,1

31,4

31,4

31,1

29,5

36,0

32,4

30,3

27,1

Skinnskatteberg

26,7

41,2

40,7

7,7

22,2

4,8

13,0

17,4

30,8

18,2

28,6

Surahammar

40,0

23,1

33,3

26,1

27,4

23,6

28,6

15,6

22,5

25,7

31,3

Västerås

38,7

38,8

39,0

41,6

39,3

38,3

37,7

42,9

45,5

48,4

46,3

Västmanlands län

32,5

34,3

37,7

36,8

36,5

33,7

33,7

37,4

37,6

42,3

39,8

Riket

35,1

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

39,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2005/06=100

                       

Kommun/Region

Index läsår 2005/06=100

Kvinnor

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Arboga

100

102

84

108

113

93

125

118

145

108

112

Fagersta

100

91

85

110

71

100

93

48

81

72

88

Hallstahammar

100

106

113

109

118

94

105

89

97

111

60

Kungsör

100

112

152

115

131

184

81

150

97

125

156

Köping

100

102

95

117

99

100

106

97

96

105

117

Norberg

100

59

82

90

96

76

116

88

57

48

72

Sala

100

147

144

143

109

135

99

87

137

113

162

Skinnskatteberg

100

159

153

134

104

184

139

164

118

230

115

Surahammar

100

74

77

87

94

102

126

75

66

72

65

Västerås

100

109

101

106

99

113

103

102

110

114

107

Västmanlands län

100

109

103

110

102

113

107

100

109

112

110

Riket

100

100

105

109

104

102

101

102

106

108

109

Kommun/Region

Index läsår 2005/06=100

Män

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Arboga

100

239

193

185

187

153

137

223

208

236

174

Fagersta

100

194

231

164

149

119

139

116

142

174

117

Hallstahammar

100

102

108

96

94

72

72

66

73

92

96

Kungsör

100

112

90

129

159

149

139

91

65

138

180

Köping

100

110

190

141

156

145

118

142

123

159

113

Norberg

100

45

127

66

110

44

149

79

82

110

110

Sala

100

96

116

135

135

134

127

155

139

130

116

Skinnskatteberg

100

154

153

29

83

18

49

65

115

68

107

Surahammar

100

58

83

65

69

59

71

39

56

64

78

Västerås

100

100

101

107

101

99

97

111

117

125

120

Västmanlands län

100

106

116

113

112

104

104

115

116

130

122

Riket

100

105

109

111

106

105

105

105

114

111

113

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta