Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Arboga 47,4 44,4 45,8
Fagersta 36,6 35,8 36,2
Hallstahammar 46,6 32,7 41,4
Kungsör 40,0 36,4 38,1
Köping 47,6 38,3 43,2
Norberg 22,2 33,3 28,2
Sala 35,7 30,3 32,9
Skinnskatteberg 60,0 18,2 31,3
Surahammar 32,4 25,7 29,0
Västerås 58,0 48,4 53,5
Västmanlands län 51,1 42,3 46,8
Riket 50,7 38,9 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Arboga 28,9 30,8 44,9 36,6 41,5 42,3 33,8 39,8 47,2 50,4 45,8
Fagersta 40,0 34,7 43,4 45,5 43,3 33,3 37,5 38,9 24,3 35,0 36,2
Hallstahammar 36,1 39,0 40,3 42,8 40,5 42,0 33,3 34,8 30,5 34,2 41,4
Kungsör 33,8 29,4 32,5 33,7 35,4 42,0 47,4 30,8 36,0 23,9 38,1
Köping 36,3 34,6 36,7 44,5 43,5 41,0 40,2 37,8 39,3 36,5 43,2
Norberg 45,3 39,2 19,6 38,1 31,8 38,9 24,6 50,0 32,1 25,6 28,2
Sala 36,0 27,7 33,8 36,3 38,3 33,2 36,7 30,4 32,0 37,6 32,9
Skinnskatteberg 48,8 26,3 41,3 40,4 24,2 24,5 29,2 20,6 29,5 30,8 31,3
Surahammar 43,4 42,2 27,8 33,7 32,6 33,3 35,1 40,4 26,3 25,7 29,0
Västerås 48,7 44,8 47,4 45,4 47,8 45,1 48,4 45,4 47,3 51,1 53,5
Västmanlands län 42,7 39,1 42,0 42,5 43,7 41,7 42,9 41,3 41,7 44,0 46,8
Riket 40,9 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2004/2005=100

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Arboga 100 107 155 127 144 146 117 138 163 174 159
Fagersta 100 87 109 114 108 83 94 97 61 88 90
Hallstahammar 100 108 112 118 112 116 92 96 85 95 115
Kungsör 100 87 96 100 105 124 140 91 107 108 128
Köping 100 95 101 123 120 113 111 104 108 71 78
Norberg 100 87 43 84 70 86 54 110 71 83 73
Sala 100 77 94 101 106 92 102 85 89 85 87
Skinnskatteberg 100 54 85 83 50 50 60 42 61 53 59
Surahammar 100 97 64 78 75 77 81 93 60 118 123
Västerås 100 92 97 93 98 93 99 93 97 90 96
Västmanlands län 100 92 98 99 102 98 100 97 98 106 105
Riket 100 100 104 107 110 105 104 103 104 110 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta