Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2018

                 

Högsta utbildningsnivå

Västmanlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

6 013

11,4

3 982

23,9

223 915

11,1

121 469

18,8

Gymn högst 2 år

14 177

27,0

3 891

23,3

472 786

23,5

128 378

19,8

Gymn mer än 2 år

15 634

29,8

2 402

14,4

550 305

27,4

91 130

14,1

Eftergymn mindre än 3 år

7 748

14,7

2 304

13,8

310 185

15,4

94 402

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

8 304

15,8

2 968

17,8

415 921

20,7

137 806

21,3

Forskarutbildning

338

0,6

279

1,7

24 229

1,2

14 846

2,3

Uppgift saknas

335

0,6

857

5,1

11 014

0,5

59 252

9,2

Befolkning 25-64 år

52 549

100

16 683

100

2 008 355

100

647 283

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västmanlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

3 556

7,2

3 917

23,2

126 504

6,6

120 659

18,8

Gymn högst 2 år

10 307

20,9

3 404

20,1

349 366

18,2

109 949

17,1

Gymn mer än 2 år

12 983

26,3

2 513

14,9

462 191

24,1

89 278

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

7 777

15,7

2 224

13,2

315 344

16,4

91 890

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

14 347

29,0

3 937

23,3

641 452

33,4

177 959

27,8

Forskarutbildning

201

0,4

145

0,9

18 450

1,0

11 358

1,8

Uppgift saknas

262

0,5

765

4,5

7 498

0,4

40 103

6,3

Befolkning 25-64 år

49 433

100

16 905

100

1 920 805

100

641 196

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2018

                 

Högsta utbildningsnivå

Västmanlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

6 013

11,4

3 982

23,9

223 915

11,1

121 469

18,8

Gymn högst 2 år

14 177

27,0

3 891

23,3

472 786

23,5

128 378

19,8

Gymn mer än 2 år

15 634

29,8

2 402

14,4

550 305

27,4

91 130

14,1

Eftergymn mindre än 3 år

7 748

14,7

2 304

13,8

310 185

15,4

94 402

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

8 304

15,8

2 968

17,8

415 921

20,7

137 806

21,3

Forskarutbildning

338

0,6

279

1,7

24 229

1,2

14 846

2,3

Uppgift saknas

335

0,6

857

5,1

11 014

0,5

59 252

9,2

Befolkning 25-64 år

52 549

100

16 683

100

2 008 355

100

647 283

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västmanlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

3 556

7,2

3 917

23,2

126 504

6,6

120 659

18,8

Gymn högst 2 år

10 307

20,9

3 404

20,1

349 366

18,2

109 949

17,1

Gymn mer än 2 år

12 983

26,3

2 513

14,9

462 191

24,1

89 278

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

7 777

15,7

2 224

13,2

315 344

16,4

91 890

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

14 347

29,0

3 937

23,3

641 452

33,4

177 959

27,8

Forskarutbildning

201

0,4

145

0,9

18 450

1,0

11 358

1,8

Uppgift saknas

262

0,5

765

4,5

7 498

0,4

40 103

6,3

Befolkning 25-64 år

49 433

100

16 905

100

1 920 805

100

641 196

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta