Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2018-10-25
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2017/2018.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Arboga 140 13,5 73,6
Fagersta 170 16,0 76,5
Hallstahammar 165 14,0 69,7
Kungsör 104 15,0 54,8
Köping 318 14,0 64,8
Norberg 60 15,9 55,0
Sala 223 16,0 69,5
Skinnskatteberg 49 14,0 65,3
Surahammar 121 16,0 90,1
Västerås 1 703 14,0 75,3
Västmanlands län 3 053 14,4 72,8
Riket 112 478 15,1 77,1
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2017/2018

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Arboga 86,9 71,9 78,6 71,8 73,6
Fagersta 73,9 75,3 71,3 67,8 76,5
Hallstahammar 63,6 66,9 63,5 71,8 69,7
Kungsör 76,0 75,3 70,9 56,4 54,8
Köping 70,7 72,7 69,9 66,9 64,8
Norberg 58,7 78,7 76,1 63,6 55,0
Sala 82,2 82,7 83,3 80,6 69,5
Skinnskatteberg 65,5 78,1 82,7 66,7 65,3
Surahammar 79,0 89,2 83,3 81,5 90,1
Västerås 73,8 77,3 76,2 74,6 75,3
Västmanlands län 74,2 76,8 75,7 72,8 72,8
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2017/2018. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Arboga 100 83 90 83 85
Fagersta 100 102 96 92 104
Hallstahammar 100 105 100 113 110
Kungsör 100 99 93 74 72
Köping 100 103 99 95 92
Norberg 100 134 130 108 94
Sala 100 101 101 98 85
Skinnskatteberg 100 119 126 102 100
Surahammar 100 113 105 103 114
Västerås 100 105 103 101 102
Västmanlands län 100 104 102 98 98
Riket 100 101 100 98 97

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta