Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2018-10-01
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2017/2018

Kommun/Region            

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt   program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Arboga

156

87,8

87,8

87,2

84,0

12,2

Fagersta

171

75,4

74,9

73,1

73,1

24,6

Hallstahammar

163

79,8

77,9

73,0

71,2

20,2

Kungsör

98

72,4

71,4

68,4

66,3

27,6

Köping

299

84,3

82,3

76,3

72,6

15,7

Norberg

65

70,8

70,8

70,8

70,8

29,2

Sala

231

87,0

85,3

84,4

83,5

13,0

Skinnskatteberg

28

78,6

78,6

71,4

71,4

..

Surahammar

103

~100

93,2

87,4

86,4

..

Västerås

1 664

81,9

81,3

79,8

78,4

18,1

Västmanlands län

2 978

82,3

81,3

79,0

77,5

17,7

Riket

110 583

84,4

83,5

81,9

81,0

15,6

Källa: Skolverket *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2017/2018

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Arboga 90,3 90,7 89,9 85,3 86,1 87,8
Fagersta 82,6 75,3 69,5 75,5 67,5 75,4
Hallstahammar 79,7 82,7 75,0 76,1 70,1 79,8
Kungsör 84,6 79,7 80,0 84,4 81,6 72,4
Köping 83,5 87,0 82,4 86,1 88,8 84,3
Norberg 100,0 85,5 80,4 77,3 56,5 70,8
Sala 86,2 87,4 91,4 86,8 83,5 87,0
Skinnskatteberg 62,5 ~100 55,2 66,7 66,7 78,6
Surahammar 78,0 84,4 87,5 85,0 87,6 100,0
Västerås 85,1 86,5 84,1 84,8 79,6 81,9
Västmanlands län 84,6 85,7 83,1 83,8 79,4 82,3
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2017/2018. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Arboga 100 100 100 94 95 97
Fagersta 100 91 84 91 82 91
Hallstahammar 100 104 94 95 88 100
Kungsör 100 94 95 100 96 86
Köping 100 104 99 103 106 101
Norberg 100 86 80 77 56 71
Sala 100 101 106 101 97 101
Skinnskatteberg 100 100 88 107 107 126
Surahammar 100 108 112 109 112 128
Västerås 100 102 99 100 94 96
Västmanlands län 100 101 98 99 94 97
Riket 100 99 98 100 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta