Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-10-15
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2017/2018

             

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor  

Män        

Totalt    

Kvinnor  

Män    

Totalt

Arboga

45

26

71

12,1

6,5

9,2

Fagersta

35

15

50

9,9

3,8

6,7

Hallstahammar

49

21

70

11,4

4,6

7,9

Kungsör

33

15

48

14,7

6,1

10,2

Köping

87

36

123

12,3

4,8

8,4

Norberg

11

11

22

7,2

6,7

7

Sala

67

42

109

10,9

6,6

8,7

Skinnskatteberg

16

5

21

14,3

4,1

8,9

Surahammar

27

9

36

10,5

3,2

6,6

Västerås

596

396

992

13,7

8,7

11,1

Västmanlands   län

966

576

1 542

12,7

7,2

9,9

Riket

37 068

24 905

61 973

12,6

8,1

10,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåren 2008/09-2017/18

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Kvinnor

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Arboga

53

64

61

45

66

65

56

47

44

45

Fagersta

37

72

46

49

45

22

37

33

22

35

Hallstahammar

43

75

59

54

52

43

53

56

36

49

Kungsör

29

31

34

31

19

28

25

22

17

33

Köping

108

139

100

108

91

82

86

83

82

87

Norberg

13

19

25

24

32

19

18

11

6

11

Sala

83

97

113

74

59

57

72

56

61

67

Skinnskatteberg

14

19

22

13

8

11

4

9

4

16

Surahammar

31

31

32

25

44

25

22

11

19

27

Västerås

608

703

698

657

676

638

562

606

460

596

Västmanlands   län

1 019

1 250

1 190

1 080

1 092

990

935

934

751

966

Riket

41 020

47 299

43 918

40 906

39 718

38 193

37 147

36 599

27 562

37 068

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Män

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Arboga

45

54

34

34

39

27

38

40

26

26

Fagersta

31

78

42

29

22

25

24

24

11

15

Hallstahammar

31

53

40

25

31

23

26

28

20

21

Kungsör

14

27

25

25

23

15

13

13

16

15

Köping

62

113

79

69

62

60

43

48

45

36

Norberg

7

17

21

12

17

16

9

7

4

11

Sala

54

65

47

62

47

63

49

39

38

42

Skinnskatteberg

8

11

8

6

9

5

3

3

2

5

Surahammar

21

36

21

19

19

14

14

14

12

9

Västerås

401

453

473

447

437

435

424

431

398

396

Västmanlands   län

674

907

790

728

706

683

643

647

572

576

Riket

28 458

34 265

32 048

30 026

28 396

27 578

26 600

25 781

20 873

24 905

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Arboga

13,5

17,1

16,5

12,3

18,0

17,6

15,1

12,6

11,8

12,1

Fagersta

13,5

21,2

13,3

14,1

12,9

6,3

10,6

9,4

6,2

9,9

Hallstahammar

13,5

17,6

13,7

12,6

12,1

10,0

12,4

13,1

8,4

11,4

Kungsör

11,8

13,4

14,9

13,5

8,5

12,5

11,2

9,8

7,6

14,7

Köping

14,0

19,5

14,0

15,2

12,7

11,5

12,1

11,8

11,6

12,3

Norberg

7,4

11,7

15,4

14,8

20,3

12,3

11,7

7,1

3,9

7,2

Sala

12,7

15,5

18,1

11,8

9,4

9,2

11,6

9,1

9,9

10,9

Skinnskatteberg

10,0

14,8

17,6

10,7

6,7

9,5

3,5

7,9

3,6

14,3

Surahammar

10,1

11,0

11,5

9,2

16,4

9,5

8,3

4,2

7,3

10,5

Västerås

14,4

17,2

16,9

15,8

16,1

15,1

13,2

14,2

10,7

13,7

Västmanlands   län

13,2

16,9

16,1

14,5

14,6

13,2

12,5

12,5

10

12,7

Riket

14,2

16,8

15,5

13,9

13,9

13,3

12,9

12,7

9,5

12,6

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Män

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Arboga

12,0

14,0

8,8

8,9

10,1

6,9

9,7

10

6,5

6,5

Fagersta

9,0

20,9

11,1

7,7

5,9

6,6

6,1

6,1

2,8

3,8

Hallstahammar

7,3

11,8

8,9

5,5

6,9

5,1

5,8

6,3

4,4

4,6

Kungsör

6,0

11,2

10,4

10,6

9,9

6,3

5,5

5,5

6,6

6,1

Köping

8,7

14,8

10,4

9,2

8,4

8,1

5,8

6,4

6

4,8

Norberg

4,3

9,8

12,3

7,1

10,2

9,9

5,4

4,2

2,4

6,7

Sala

8,7

9,9

7,2

9,7

7,4

9,9

7,7

6,2

6

6,6

Skinnskatteberg

6,1

8,0

6,1

4,6

7,0

3,9

2,3

2,4

1,6

4,1

Surahammar

7,3

11,9

7,0

6,4

6,5

4,9

4,8

4,9

4,2

3,2

Västerås

9,8

10,7

11,1

10,4

10,1

10,0

9,7

9,8

8,9

8,7

Västmanlands   län

9,2

11,7

10,2

9,4

9,1

8,8

8,2

8,3

7,2

7,2

Riket

10,2

11,8

11,0

10,6

9,6

9,3

8,9

8,6

6,9

8,1

Källa: Statistiska centralbyrån.

                     

Högskolenybörjare totalt läsåren 2008/09-2017/18

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Arboga

98

118

95

79

105

92

94

87

70

71

Fagersta

68

150

88

78

67

47

61

57

33

50

Hallstahammar

74

128

99

79

83

66

79

84

56

70

Kungsör

43

58

59

56

42

43

38

35

33

48

Köping

170

252

179

177

153

142

129

131

127

123

Norberg

20

36

46

36

49

35

27

18

10

22

Sala

137

162

160

136

106

120

121

95

99

109

Skinnskatteberg

22

30

30

19

17

16

7

12

6

21

Surahammar

52

67

53

44

63

39

36

25

31

36

Västerås

1 009

1 156

1 171

1 104

1 113

1 073

986

1 037

858

992

Västmanlands   län

1 693

2 157

1 980

1 808

1 798

1 673

1 578

1 581

1 323

1 542

Riket

69 478

81 564

75 966

70 932

68 114

65 771

63 747

62 380

48 435

61 973

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Arboga

12,8

15,5

12,6

10,5

14,0

12,1

12,3

11,3

9,1

9,2

Fagersta

9,5

21,1

12,2

10,8

9,3

6,5

8,3

7,7

4,4

6,7

Hallstahammar

8,5

14,6

11,3

9,0

9,4

7,5

9,0

9,6

6,4

7,9

Kungsör

8,9

12,3

12,6

12,1

9,2

9,3

8,2

7,6

7,1

10,2

Köping

11,4

17,1

12,2

12,1

10,5

9,7

8,9

9

8,7

8,4

Norberg

5,9

10,8

13,8

10,9

15,1

11,1

8,4

5,6

3,1

7

Sala

10,8

12,7

12,6

10,7

8,4

9,5

9,7

7,6

7,9

8,7

Skinnskatteberg

8,1

11,3

11,7

7,5

6,9

6,5

2,9

5

2,5

8,9

Surahammar

8,8

11,5

9,1

7,7

11,2

7,1

6,5

4,5

5,7

6,6

Västerås

12,2

13,9

13,9

13,0

13,0

12,5

11,4

12

9,8

11,1

Västmanlands   län

11,2

14,3

13,1

11,9

11,8

11,0

10,3

10,3

8,6

9,9

Riket

12,2

14,2

13,2

12,3

11,7

11,3

10,9

10,6

8,2

10,3

Källa: Statistiska centralbyrån.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta