Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2019-01-21
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västra Götalands län till övriga län i riket 2017. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 4 872 7 077 11 949
Hallands län 3 975 5 101 9 076
Jönköpings län 1 459 2 103 3 562
Skåne län 1 073 1 898 2 971
Värmlands län 737 1 248 1 985
Östergötlands län 351 580 931
Örebro län 315 612 927
Blekinge län 135 454 589
Uppsala län 205 344 549
Kronobergs län 197 330 527
Dalarnas län 166 271 437
Västmanlands län 133 230 363
Södermanlands län 110 250 360
Kalmar län 136 213 349
Norrbottens län 109 185 294
Västernorrlands län 110 156 266
Västerbottens län 116 148 264
Gävleborgs län 80 171 251
Jämtlands län 92 118 210
Gotlands län 41 52 93
Totalt 14 412 21 541 35 953

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta