Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Gotlands län till övriga län i riket 2019. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 384 539 923
Västra Götalands län 51 54 105
Uppsala län 35 44 79
Kalmar län 18 58 76
Skåne län 30 33 63
Östergötlands län 26 33 59
Södermanlands län 10 19 29
Dalarnas län 12 12 24
Jönköpings län 8 15 23
Norrbottens län 4 17 21
Kronobergs län 12 8 20
Örebro län 8 12 20
Västmanlands län 10 9 19
Västerbottens län 8 11 19
Blekinge län 1 16 17
Gävleborgs län 6 11 17
Jämtlands län 6 6 12
Värmlands län 2 8 10
Västernorrlands län 3 6 9
Hallands län 5 2 7
Totalt 639 913 1 552

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta