Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2023-06-14
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2022

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds-belopp- /hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Gotland

958

52 631

54 939

862

Gotlands län

958

52 631

54 939

862

Riket

160 630

10 765 475

67 020

1 027

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2012-2022, antal biståndshushåll samt kostnad per invånare

                       

Antal biståndshushåll

                   

Kommun/Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gotland

1 623

1 680

1 575

1 449

1 284

1 232

1 266

1 269

1 340

1 213

958

Gotlands län

1 623

1 680

1 575

1 449

1 284

1 232

1 266

1 269

1 340

1 213

958

Riket

225106

228056

226684

226511

220112

213550

206 479

202 199

198 514

182 328

160 630

                       

Kostnad per invånare, kronor

               

Kommun/Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gotland

1 045

1 075

1 009

908

850

908

941

1 025

1 079

1 061

862

Gotlands län

1 045

1 075

1 009

908

850

908

946

1 025

1 079

1 061

862

Riket

1 116

1 125

1 088

1 081

1 060

1 067

1 093

1 129

1 155

1 119

1 027

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2012-2022. Utveckling av antal biståndshushåll samt kostnad per invånare. Index år 2012=100

                       

Kommun/Region

Biståndshushåll. Index år 2012=100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gotland

100

104

97

89

79

76

78

78

83

75

59

Gotlands län

100

104

97

89

79

76

78

78

83

75

59

Riket

100

101

101

101

98

95

92

90

88

81

71

Kommun/Region

Kostnad per invånare. Index år 2012=100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gotland

100

103

97

87

81

87

90

98

103

102

82

Gotlands län

100

103

97

87

81

87

91

98

103

102

82

Riket

100

101

97

97

95

96

98

101

103

100

92

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta