Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2023-01-12
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2022 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 39,3 60,7
Uppsala län 39,7 60,3
Södermanlands län 39,7 60,3
Östergötlands län 39,4 60,6
Jönköpings län 40,4 59,6
Kronobergs län 40,0 60,0
Kalmar län 39,6 60,4
Gotlands län 40,3 59,7
Blekinge län 38,4 61,6
Skåne län 37,1 62,9
Hallands län 38,6 61,4
Västra Götalands län 39,3 60,7
Värmlands län 39,2 60,8
Örebro län 39,0 61,0
Västmanlands län 39,2 60,8
Dalarnas län 40,5 59,5
Gävleborgs län 40,0 60,0
Västernorrlands län 39,6 60,4
Jämtlands län 39,2 60,8
Västerbottens län 41,0 59,0
Norrbottens län 38,0 62,0
Riket 39,1 60,9
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2002-2022.

År Gotlands län Riket
2002 38,3 36,0
2003 37,4 35,6
2004 38,9 35,8
2005 38,1 36,2
2006 38,8 36,8
2007 37,0 35,8
2008 36,5 35,6
2009 37,2 35,5
2010 36,8 35,5
2011 38,0 35,8
2012 37,9 36,2
2013 40,0 37,2
2014 39,2 37,5
2015 40,5 38,1
2016 41,0 38,3
2017 38,8 38,4
2018 40,4 38,4
2019 41,2 38,5
2020 40,4 39,2
2021 41,7 39,7
2022 40,3 39,1
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2002-2022. Index år 2002=100

År Gotlands län Riket
2002 100 100
2003 98 99
2004 101 100
2005 99 101
2006 101 102
2007 97 99
2008 95 99
2009 97 99
2010 96 99
2011 99 99
2012 99 101
2013 104 103
2014 102 104
2015 106 106
2016 107 106
2017 101 107
2018 106 107
2019 108 107
2020 105 109
2021 109 110
2022 105 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta