Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2019 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Falkenberg

45,0

74,3

81,3

87,0

87,9

80,7

28,9

84,2

Halmstad

30,5

61,6

77,9

85,0

86,4

76,9

24,9

81,5

Hylte

25,9

62,9

74,2

79,3

84,7

80,3

33,1

79,8

Kungsbacka

38,2

71,6

84,1

90,9

91,8

84,2

29,3

88,2

Laholm

31,9

64,9

80,3

84,1

86,7

78,6

33,2

82,5

Varberg

41,3

73,8

84,3

89,7

90,7

81,9

27,7

86,6

Hallands län

36,5

67,9

80,9

87,5

88,9

80,5

28,1

84,5

Riket

29,1

62,4

78,1

83,6

85,7

77,2

26,0

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Falkenberg

48,5

74,1

78,2

85,6

87,4

79,2

24,6

82,5

Halmstad

35,0

65,1

76,7

84,1

85,3

76,3

21,3

80,5

Hylte

27,7

54,9

67,8

76,0

83,1

78,4

24,8

76,6

Kungsbacka

44,8

73,0

83,0

90,3

91,8

84,0

25,4

87,9

Laholm

35,0

63,1

76,8

82,2

86,4

76,4

27,7

80,5

Varberg

46,9

73,6

82,9

89,0

90,2

81,3

23,9

85,8

Hallands län

41,6

69,1

79,2

86,5

88,4

79,7

24,0

83,6

Riket

33,7

62,8

76,3

82,3

85,3

76,6

22,1

80,1

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Falkenberg

41,7

74,4

84,2

88,2

88,5

82,3

33,2

85,7

Halmstad

26,5

58,6

78,9

85,9

87,5

77,4

28,7

82,4

Hylte

24,3

68,9

80,2

82,3

86,2

82,1

40,2

82,8

Kungsbacka

32,1

70,4

85,2

91,4

91,8

84,3

33,5

88,6

Laholm

29,4

66,3

83,7

86,0

87,1

80,9

38,3

84,4

Varberg

36,4

73,9

85,5

90,5

91,1

82,5

31,7

87,4

Hallands län

32,0

66,9

82,5

88,4

89,5

81,3

32,4

85,5

Riket

29,1

62,4

78,1

83,6

85,7

77,2

26,0

81,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta