Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Befolkning och hushåll // Inrikes flyttningar

Inrikes flyttningar

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram tidsserie
Inrikes flyttningar under 2020. Hallands län

Kvinnor Män Totalt
Inrikes inflyttade 5 391 5 678 11 069
Inrikes utflyttade 4 669 5 117 9 786
Flyttningsnetto 722 561 1 283

Inrikes flyttningar 1990-2020

               

År

Hallands län

Inrikes inflyttade

Inrikes utflyttade

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1990

3 429

3 411

2 504

2 519

925

892

1 817

1991

3 469

3 421

2 763

2 702

706

719

1 425

1992

3 290

3 302

2 367

2 505

923

797

1 720

1993

3 619

3 567

2 685

2 736

934

831

1 765

1994

3 906

3 779

3 153

3 269

753

510

1 263

1995

3 598

3 692

3 377

3 413

221

279

500

1996

3 644

3 517

3 348

3 328

296

189

485

1997

4 112

3 928

3 599

3 498

513

430

943

1998

4 008

4 054

3 551

3 513

457

541

998

1999

4 229

4 082

3 726

3 568

503

514

1 017

2000

4 288

4 060

3 706

3 564

582

496

1 078

2001

4 197

4 008

3 700

3 661

497

347

844

2002

4 130

3 886

3 563

3 322

567

564

1 131

2003

4 404

4 221

3 497

3 383

907

838

1 745

2004

4 312

4 159

3 625

3 496

687

663

1 350

2005

4 439

4 184

3 772

3 671

667

513

1 180

2006

4 646

4 263

3 776

3 676

870

587

1 457

2007

4 488

4 220

3 917

3 706

571

514

1 085

2008

4 361

4 106

3 970

3 689

391

417

808

2009

4 428

4 281

3 689

3 597

739

684

1 423

2010

4 332

4 219

3 754

3 634

578

585

1 163

2011

4 583

4 319

3 962

3 742

621

577

1 198

2012

4 606

4 526

3 992

3 907

614

619

1 233

2013

4 582

4 586

4 058

4 138

524

448

972

2014

4 694

4 940

4 225

4 438

469

502

971

2015

4 727

4 992

4 276

4 439

451

553

1 004

2016

5 020

5 167

4 316

4 634

704

533

1 237

2017

5 371

5 668

4 549

4 949

822

719

1 541

2018

5 389

5 561

4 367

4 754

1 022

807

1 829

2019

5 257

5 545

4 335

4 638

922

907

1 829

2020

5 391

5 678

4 669

5 117

722

561

1 283

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta