Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Energi // Nätanslutna solcellsanläggning…

Nätanslutna solcellsanläggningar

Senast uppdaterad 2021-03-31
Förklaring

Samtliga ca 170 nätföretag i Sverige tillfrågas via enkät från SCB om antal ansluta solcellsanläggningar och den installerade effekten.

PDF
Diagram nuläge
Nätanslutna solcellsanläggningar 2020, antal och installerad effekt (MW)

Region Antal anläggningar Installerad effekt MW Effekt/ anläggning kW
Stockholms län 8 143 125 15,4
Uppsala län 3 335 52 15,6
Södermanlands län 2 848 60 21,1
Östergötlands län 4 210 84 20,0
Jönköpings län 3 276 63 19,2
Kronobergs län 1 835 26 14,2
Kalmar län 2 472 38 15,4
Gotlands län 1 040 12 11,5
Blekinge län 1 403 21 15,0
Skåne län 9 376 165 17,6
Hallands län 3 805 61 16,0
Västra Götalands län 11 378 188 16,5
Värmlands län 1 989 29 14,6
Örebro län 2 027 31 15,3
Västmanlands län 2 037 38 18,7
Dalarnas län 1 863 24 12,9
Gävleborgs län 1 437 21 14,6
Västernorrlands län 1 029 16 15,5
Jämtlands län 1 197 21 17,5
Västerbottens län 766 11 14,4
Norrbottens län 353 7 19,8
Riket 65 819 1 090 16,6
Nätanslutna solcellsanläggningar 2016-2020. Effekt per anläggning (kW)

Region 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 14,9 16,9 17,4 15,7 15,4
Uppsala län 14,2 14,0 16,0 15,8 15,6
Södermanlands län 18,6 21,1 19,8 17,5 21,1
Östergötlands län 18,2 17,5 17,5 17,4 20,0
Jönköpings län 15,3 15,5 15,2 16,5 19,2
Kronobergs län 14,4 15,1 14,4 13,8 14,2
Kalmar län 13,4 16,5 16,7 16,1 15,4
Gotlands län 9,4 10,5 10,3 11,2 11,5
Blekinge län 15,5 16,4 14,5 13,7 15,0
Skåne län 15,6 16,6 17,4 17,3 17,6
Hallands län 16,1 17,1 17,1 15,8 16,0
Västra Götalands län 11,1 12,5 14,9 15,5 16,5
Värmlands län 10,6 11,6 12,7 13,2 14,6
Örebro län 10,9 12,8 13,8 14,5 15,3
Västmanlands län 16,9 19,0 20,1 19,9 18,7
Dalarnas län 8,6 9,6 10,8 11,9 12,9
Gävleborgs län 8,8 12,5 12,7 12,3 14,6
Västernorrlands län 12,8 11,8 21,3 16,2 15,5
Jämtlands län 7,3 10,4 12,7 17,6 17,5
Västerbottens län 11,6 14,6 13,6 13,0 14,4
Norrbottens län 16,3 27,4 29,2 23,8 19,8
Riket 14,0 15,1 16,1 15,9 16,6
Utveckling nätanslutna solcellsanläggningar 2016-2020. Index år 2016=100

Region 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 100 113 117 105 103
Uppsala län 100 99 113 111 110
Södermanlands län 100 113 106 94 113
Östergötlands län 100 96 96 96 110
Jönköpings län 100 101 99 108 125
Kronobergs län 100 105 100 96 99
Kalmar län 100 123 125 120 115
Gotlands län 100 112 110 119 122
Blekinge län 100 106 94 88 97
Skåne län 100 106 112 111 113
Hallands län 100 106 106 98 99
Västra Götalands län 100 113 134 140 149
Värmlands län 100 109 120 125 138
Örebro län 100 117 127 133 140
Västmanlands län 100 112 119 118 111
Dalarnas län 100 112 126 138 150
Gävleborgs län 100 142 144 140 166
Västernorrlands län 100 92 166 127 121
Jämtlands län 100 142 174 241 240
Västerbottens län 100 126 117 112 124
Norrbottens län 100 168 179 146 121
Riket 100 108 115 114 119

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta