Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2021-06-10
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2020 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Hallands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

251

269

271

269

Tumörer

232

262

217

237

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

120

73

80

47

Andningsorganens sjukdomar

50

46

54

53

Covid­19 (virus påvisat och ej påvisat)

46

41

85

97

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

28

48

35

58

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

37

37

33

32

Sjukdomar i nervsystemet

38

34

66

49

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

30

29

29

30

Matsmältningsorganens sjukdomar

23

31

27

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

22

18

22

22

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

17

17

13

15

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

4

6

3

Hudens och underhudens sjukdomar

3

4

2

2

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

3

2

4

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

1

1

2

3

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

1

0

0

0

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Vissa perinatala tillstånd

0

0

1

2

Samtliga dödsorsaker

907

917

948

949

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta