Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Communications // Passenger cars per 1000 inhabi…

Passenger cars per 1000 inhabitants

Last update 2021-02-17
Explanation
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
Passenger cars in use at the end of the year 2020/2021, per 1000 inhabitants

Region 2020
Stockholm County 399
Uppsala County 433
Södermanland County 493
Östergötland County 475
Jönköping County 525
Kronoberg County 515
Kalmar County 549
Gotland County 611
Blekinge County 540
Skåne County 476
Halland County 534
Västra Götaland County 461
Värmland County 554
Örebro County 496
Västmanland County 495
Dalarna County 584
Gävleborg County 533
Västernorrland County 547
Jämtland County 569
Västerbotten County 504
Norrbotten County 570
Sweden 476
Passenger cars in use per 1000 inhabitants at the end of the year 2010-2020

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholm County 390 392 391 390 393 398 402 404 398 394 399
Uppsala County 433 436 439 435 440 444 445 442 437 431 433
Södermanland County 475 482 484 485 489 495 499 499 498 492 493
Östergötland County 456 459 462 463 469 474 477 479 477 474 475
Jönköping County 492 498 502 505 512 516 521 527 526 525 525
Kronoberg County 499 505 508 510 515 516 521 521 519 515 515
Kalmar County 516 524 527 531 537 541 549 549 549 548 549
Gotland County 566 572 575 583 593 601 608 611 610 605 611
Blekinge County 508 514 519 521 525 528 532 534 536 536 540
Skåne County 462 464 465 468 470 472 477 477 474 473 476
Halland County 510 517 518 520 526 531 534 537 535 534 534
Västra Götaland County 450 454 454 452 456 459 463 465 461 458 461
Värmland County 525 533 537 539 543 547 550 553 554 551 554
Örebro County 481 487 491 495 490 494 498 498 498 493 496
Västmanland County 475 482 486 489 493 495 499 501 498 495 495
Dalarna County 542 549 557 562 571 574 579 581 581 579 584
Gävleborg County 506 510 513 515 520 523 529 534 533 530 533
Västernorrland County 517 525 527 531 538 541 545 547 546 543 547
Jämtland County 535 541 546 550 558 561 565 565 567 564 569
Västerbotten County 475 482 487 490 497 500 505 505 504 502 504
Norrbotten County 535 542 548 552 560 565 566 565 567 566 570
Sweden 461 464 466 467 471 475 478 480 477 474 476
Passenger cars in use at the end of the year, per 1000 inhabitants. Index year 2010=100

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholm County 100 100 100 100 101 102 103 103 102 101 102
Uppsala County 100 101 101 100 102 103 103 102 101 100 100
Södermanland County 100 101 102 102 103 104 105 105 105 104 104
Östergötland County 100 101 101 102 103 104 105 105 105 104 104
Jönköping County 100 101 102 103 104 105 106 107 107 107 107
Kronoberg County 100 101 102 102 103 103 104 104 104 103 103
Kalmar County 100 102 102 103 104 105 106 106 106 106 106
Gotland County 100 101 102 103 105 106 107 108 108 107 108
Blekinge County 100 101 102 103 103 104 105 105 105 105 106
Skåne County 100 100 101 101 102 102 103 103 103 102 103
Halland County 100 101 102 102 103 104 105 105 105 105 105
Västra Götaland County 100 101 101 100 101 102 103 103 103 102 102
Värmland County 100 101 102 103 104 104 105 105 105 105 106
Örebro County 100 101 102 103 102 103 104 104 103 103 103
Västmanland County 100 102 102 103 104 104 105 105 105 104 104
Dalarna County 100 101 103 104 105 106 107 107 107 107 108
Gävleborg County 100 101 101 102 103 103 105 105 105 105 105
Västernorrland County 100 102 102 103 104 105 105 106 106 105 106
Jämtland County 100 101 102 103 104 105 106 106 106 105 106
Västerbotten County 100 101 103 103 105 105 106 106 106 106 106
Norrbotten County 100 101 102 103 105 106 106 106 106 106 107
Sweden 100 101 101 101 102 103 104 104 103 103 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta