Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Environment // Sales of fertilizers, Phosphor…

Sales of fertilizers, Phosphorus (P)

Last update 2022-04-28
Explanation
The statistics are intended to illustrate regional sales to agriculture and horticulture of nitrogen, phosphorus and potassium in commercial fertilizer and continuously to monitor developments.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2019/2020. Phosphorus (P) in kg per hectare of utilized arable land

Region Phosphorus (P) in kg per hectare of utilized arable land
Stockholm County 5
Uppsala County 9
Södermanland County 7
Östergötland County 7
Jönköping County 2
Kronoberg County 2
Kalmar County 3
Gotland County 6
Blekinge County 3
Skåne County 11
Halland County 5
Västra Götaland County 10
Värmland County 5
Örebro County 12
Västmanland County 9
Dalarna County 6
Gävleborg County 4
Västernorrland County 2
Jämtland County 1
Västerbotten County 3
Norrbotten County 3
Sweden 8
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2001/2002-2020/2021. Phosphorus (P) in kg per hectare of utilized arable land

Year Halland County Sweden
2001/2002 7 7
2002/2003 5 7
2003/2004 5 7
2004/2005 5 7
2005/2006 4 6
2006/2007 5 6
2007/2008 5 6
2008/2009 3 3
2009/2010 4 4
2010/2011 4 4
2011/2012 5 4
2012/2013 4 5
2013/2014 5 5
2014/2015 5 5
2015/2016 5 5
2016/2017 6 6
2017/2018 5 6
2018/2019 5 5
2019/2020 6 7
2020/2021 5 8
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2001/2002-2020/2021. Phosphorus (P) in kg per hectare of utilized arable land. Index year 2001/2002=100

Year Halland County Sweden
2001/2002 100 100
2002/2003 71 106
2003/2004 71 106
2004/2005 71 106
2005/2006 57 89
2006/2007 71 91
2007/2008 71 91
2008/2009 43 45
2009/2010 57 61
2010/2011 57 61
2011/2012 71 61
2012/2013 57 76
2013/2014 71 76
2014/2015 71 76
2015/2016 71 76
2016/2017 86 91
2017/2018 71 91
2018/2019 71 76
2019/2020 86 106
2020/2021 71 121

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta