Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, spec…

Municipality gross costs, specially activities

Last update 2021-09-02
Explanation

Costs for refugees received within the scope of municipal refugee reception and costs for labour market schemes.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2020. Specially activities

Municipality/Region SEK per inhabitant
Falkenberg 1 586
Halmstad 1 079
Hylte 3 800
Kungsbacka 930
Laholm 1 707
Varberg 1 208
Halland County 1 718
Sweden 1 883
Municipality gross expences in 2010-2020, SEK per inhabitant. Specially activities

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 737 708 928 1 011 1 178 1 714 3 242 2 683 2 223 1 763 1 586
Halmstad 1 060 925 1 167 1 008 953 1 687 3 046 2 467 1 992 1 458 1 079
Hylte 1 875 2 863 2 831 3 272 3 387 4 095 6 431 5 832 5 865 5 033 3 800
Kungsbacka 425 502 594 696 910 1 772 3 336 2 454 1 529 1 135 930
Laholm 1 018 867 1 048 1 211 1 570 2 546 4 048 3 438 2 446 1 914 1 707
Varberg 808 700 626 679 899 1 413 3 038 2 055 1 541 883 1 208
Halland County 987 1 094 1 199 1 313 1 483 2 204 3 857 3 155 2 599 2 031 1 718
Sweden 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 883
Municipality gross expences in 2010-2020. Specially activities. Index year 2010=100

Municipality/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 96 126 137 160 233 440 364 302 239 215
Halmstad 100 87 110 95 90 159 287 233 188 138 102
Hylte 100 153 151 175 181 218 343 311 313 268 203
Kungsbacka 100 118 140 164 214 417 785 577 360 267 219
Laholm 100 85 103 119 154 250 398 338 240 188 168
Varberg 100 87 77 84 111 175 376 254 191 109 149
Halland County 100 111 121 133 150 223 391 320 263 206 174
Sweden 100 111 121 134 158 217 379 315 228 169 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta