Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2022-03-24
Förklaring

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras fr.o.m. 2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015.

Antal fritidshus 2021

Kommun/Region Fritidshus
Falkenberg 4 918
Halmstad 6 012
Hylte 1 097
Kungsbacka 2 884
Laholm 4 896
Varberg 5 170
Hallands län 24 977
Riket 610 372
Antal fritidshus 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 4 303 4 437 4 464 4 492 4 486 4 500 4 471 4 849 4 916 4 898 4 918
Halmstad 4 137 4 226 3 937 3 998 3 527 3 586 3 474 6 028 6 028 5 983 6 012
Hylte 1 085 1 090 1 091 1 057 1 071 1 060 1 053 1 064 1 094 1 108 1 097
Kungsbacka 3 344 3 309 3 218 3 220 3 143 3 081 3 024 3 068 3 030 2 991 2 884
Laholm 4 681 4 672 4 735 4 745 4 379 4 331 4 267 4 894 4 896 4 875 4 896
Varberg 4 815 4 908 4 897 4 838 4 609 4 610 4 574 5 208 5 191 5 180 5 170
Hallands län 22 365 22 642 22 342 22 350 21 215 21 168 20 863 25 111 25 155 25 035 24 977
Riket 564 155 568 190 570 257 571 277 575 384 576 806 576 711 605 877 606 920 607 664 610 372
Utveckling av antalet fritidshus 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 100 103 104 104 104 105 104 113 114 114 114
Halmstad 100 102 95 97 85 87 84 146 146 145 145
Hylte 100 100 101 97 99 98 97 98 101 102 101
Kungsbacka 100 99 96 96 94 92 90 92 91 89 86
Laholm 100 100 101 101 94 93 91 105 105 104 105
Varberg 100 102 102 100 96 96 95 108 108 108 107
Hallands län 100 101 100 100 95 95 93 112 112 112 112
Riket 100 101 101 101 102 102 102 107 108 108 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta