Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2021-04-19
Förklaring

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras fr.o.m. 2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015.

Antal fritidshus 2020

Kommun/Region Fritidshus
Falkenberg 4 898
Halmstad 5 983
Hylte 1 108
Kungsbacka 2 991
Laholm 4 875
Varberg 5 180
Hallands län 25 035
Riket 607 664
Antal fritidshus 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 4 358 4 303 4 437 4 464 4 492 4 486 4 500 4 471 4 849 4 916 4 898
Halmstad 4 043 4 137 4 226 3 937 3 998 3 527 3 586 3 474 6 028 6 028 5 983
Hylte 1 103 1 085 1 090 1 091 1 057 1 071 1 060 1 053 1 064 1 094 1 108
Kungsbacka 3 365 3 344 3 309 3 218 3 220 3 143 3 081 3 024 3 068 3 030 2 991
Laholm 4 580 4 681 4 672 4 735 4 745 4 379 4 331 4 267 4 894 4 896 4 875
Varberg 4 829 4 815 4 908 4 897 4 838 4 609 4 610 4 574 5 208 5 191 5 180
Hallands län 22 278 22 365 22 642 22 342 22 350 21 215 21 168 20 863 25 111 25 155 25 035
Riket 564 705 564 155 568 190 570 257 571 277 575 384 576 806 576 711 605 877 606 920 607 664
Utveckling av antalet fritidshus 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 99 102 102 103 103 103 103 111 113 112
Halmstad 100 102 105 97 99 87 89 86 149 149 148
Hylte 100 98 99 99 96 97 96 95 96 99 100
Kungsbacka 100 99 98 96 96 93 92 90 91 90 89
Laholm 100 102 102 103 104 96 95 93 107 107 106
Varberg 100 100 102 101 100 95 95 95 108 107 107
Hallands län 100 100 102 100 100 95 95 94 113 113 112
Riket 100 100 101 101 101 102 102 102 107 107 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta