Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2022-05-18
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Barnbokslån per barn (0-17 år) 2021 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Falkenberg 15
Halmstad 16
Hylte 11
Kungsbacka 13
Laholm 6
Varberg 12
Hallands län 13
Riket 10
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2011-2021. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 31 30 29 24 23 22 30 18 16 16 15
Halmstad 27 28 28 24 26 21 19 19 20 20 16
Hylte 17 16 17 2 2 2 10 10 9 11 11
Kungsbacka 26 26 24 15 18 18 18 17 16 16 13
Laholm 20 19 19 10 16 15 14 14 13 13 6
Varberg 19 22 21 18 18 18 17 16 16 15 12
Hallands län 25 26 25 16 22 19 19 17 17 17 13
Riket 18 18 18 .. 16 13 13 12 12 11 10
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 100 96 94 78 73 72 97 57 52 50 47
Halmstad 100 102 103 90 95 78 70 72 73 76 59
Hylte 100 95 101 13 13 13 61 59 55 62 62
Kungsbacka 100 101 92 59 69 68 69 66 64 63 52
Laholm 100 93 93 50 80 73 71 68 65 64 32
Varberg 100 115 109 92 93 93 85 82 80 78 63
Hallands län 100 102 98 63 88 74 76 69 67 67 54
Riket 100 98 96 .. 87 73 70 68 68 62 55

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta