Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Länets museer

Länets museer

Senast uppdaterad 2022-06-16
Förklaring
Enligt den definition av museer som fastställts av The International Council of Museums (ICOM) ska en museiinstitution uppfylla vissa kriterier. Ett museum är en institution som genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, förmedling och undervisning ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation idag. Samlingar och verksamhet ska vara garanterade ett framtida bestånd. Verksamheten ska ledas av yrkesutbildad personal och vara allmänt tillgänglig och öppen för offentlig insyn. Den officiella statistiken omfattar museer och konsthallar som har anställd yrkesutbildad personal. Statistiken har avgränsats ytterligare genom att den endast omfattar institutioner där personalens sammanlagda arbete uppgår till minst ett årsverk, 1 570 arbetstimmar, under uppgiftsåret. ICOMs kriterier och ovan nämnda avgränsningar medför att flera mindre museer faller utanför statistiken. Det finns till exempel omkring 1 000 hembygdsgårdar och över 2 000 arbetslivsmuseer, som naturligtvis har stor betydelse lokalt och många gånger utför ett värdefullt arbete men som inte kommer med i den officiella statistiken. Detta gäller också för öppna konstnärshem, fornbyar, konstgallerier, herrgårdar och industriminnen som alla ger sitt bidrag till det svenska museilandskapet och inte minst till kulturturismen.

Antal besök på länets museer 2011-2021. Tusental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kommun

Museum

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Falkenberg

Falkenbergs museum

13

17

11

12

12

7

5

6

9

.

.

Svedinos bil- och Flygmuseum

 

 

12

12

13

12

12

.

10

11

12

Berte Museum - Livet på landet

 

 

5

5

6

5

.

.

4

4

3

Halmstad

Hallands Konstmuseum

25

29

51

30

27

30

.

.

8

17

13

Mjellby konstmuseum

.

28

35

28

32

28

25

22

.

15

.

Garnisons- och Luftvärnsmuseet

 

 

 

2

2

4

3

.

.

2

.

Hylte

Unnaryds hembygdspark

 

 

 

3

.

.

.

1

.

1

2

Kungsbacka

Tjolöholm Slott

 

20

250

20

250

 

250

.

.

.

.

Äskhults by

 

 

14

15

12

15

16

13

.

12

10

Laholm

Teckningsmuseet i Laholm

8

6

27

28

30

26

29

21

24

13

19

Varberg

Hallands kulturhistoriska museum

122

136

76

83

139

133

118

98

97

63

74

Världsarvet Grimeton

 

 

8

7

10

8

7

10

10

8

.

Derome Trä & Nostalgi Museum

 

 

 

3

2

3

3

3

4

.

2

Källa: Kulturrådet, Kulturanalys   . = uppgift saknas

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta