Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2021-05-19
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2020

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Falkenberg 6
Halmstad 8
Hylte 5
Kungsbacka 7
Laholm 6
Varberg 7
Hallands län 7
Riket 5
Utlåning i de kommunala biblioteken 2008-2020. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 9 9 10 10 10 9 9 9 8 9 7 6 6
Halmstad 9 11 10 9 9 9 9 12 9 8 8 8 8
Hylte 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5
Kungsbacka 10 10 10 10 11 10 7 9 8 8 8 7 7
Laholm 7 7 7 7 7 7 12 7 7 8 8 7 6
Varberg 8 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 6 7
Hallands län 9 9 9 9 9 9 8 9 8 8 7 7 7
Riket 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6 6 5 5
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2008-2020. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 100 107 108 112 110 106 103 98 95 97 75 69 72
Halmstad 100 120 115 102 102 101 100 132 100 90 86 87 90
Hylte 100 98 101 93 92 99 91 81 77 78 73 70 75
Kungsbacka 100 104 101 104 110 105 69 89 85 83 77 75 73
Laholm 100 94 96 97 94 95 167 99 93 110 110 102 86
Varberg 100 96 89 88 102 97 93 91 90 87 84 83 85
Hallands län 100 108 105 101 105 102 97 106 93 90 83 81 82
Riket 100 100 96 96 93 91 .. 105 80 75 73 72 66

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta