Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2021-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2019/2020, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 6
Uppsala län 7
Södermanlands län 7
Östergötlands län 8
Jönköpings län 3
Kronobergs län 3
Kalmar län 3
Gotlands län 6
Blekinge län 5
Skåne län 10
Hallands län 6
Västra Götalands län 9
Värmlands län 4
Örebro län 9
Västmanlands län 6
Dalarnas län 6
Gävleborgs län 2
Västernorrlands län 1
Jämtlands län 1
Västerbottens län 2
Norrbottens län 2
Riket 7
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001-2019/2020, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Hallands län Riket
2000/2001 7 7
2001/2002 7 7
2002/2003 5 7
2003/2004 5 7
2004/2005 5 7
2005/2006 4 6
2006/2007 9 6
2007/2008 5 6
2008/2009 3 3
2009/2010 4 4
2010/2011 4 4
2011/2012 5 4
2012/2013 4 5
2013/2014 5 5
2014/2015 5 5
2015/2016 5 5
2016/2017 6 6
2017/2018 5 6
2018/2019 5 5
2019/2020 6 7
Källa: Statistiska centralbyrån
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001-2019/2020, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 2000/2001=100

År Hallands län Riket
2000/2001 100 100
2001/2002 100 94
2002/2003 71 100
2003/2004 71 100
2004/2005 71 100
2005/2006 57 84
2006/2007 129 86
2007/2008 71 86
2008/2009 43 43
2009/2010 57 57
2010/2011 57 57
2011/2012 71 57
2012/2013 57 71
2013/2014 71 71
2014/2015 71 71
2015/2016 71 71
2016/2017 86 86
2017/2018 71 86
2018/2019 71 71
2019/2020 86 100
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta