Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2020 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Hallands län

Riket             

Hallands län

Riket

Areella

8 683

245 937

19,9

18,4

Tillverkning, gruvor, energi

2 288

60 832

5,2

4,6

Byggindustri

4 102

113 576

9,4

8,5

Handel

5 189

143 286

11,9

10,7

Hotell och restaurang

1 143

36 536

2,6

2,7

Transport och kommunikation

924

33 443

2,1

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

12 051

380 537

27,6

28,5

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

3 260

104 915

7,5

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

6 074

217 188

13,9

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

43 714

1 336 250

100

100

Näringsgren okänd

175

5 409

 

 

Totalt

43 889

1 341 659

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta