Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2019

         

Omsättning

Hallands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

834

2 904

22 520

85 648

250-999 Tkr

291

635

6 794

16 348

1-1,9 Mnkr

124

255

2 852

6 215

2-4,9 Mnkr

129

259

3 262

6 071

5-9,9 Mnkr

88

170

1 862

3 585

10-49 Mnkr

133

210

3 073

5 198

50-99 Mnkr

34

41

824

1 202

100 - Mnkr

39

59

1 404

1 782

Samtliga

1 672

4 533

42 591

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2010-2019

                     

Hallands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

742

702

683

758

770

769

790

810

828

834

250-999 Tkr

284

248

255

276

239

254

266

291

271

291

1-1,9 Mnkr

109

113

113

104

116

115

119

112

127

124

2-4,9 Mnkr

118

117

122

119

122

133

119

127

127

129

5-9,9 Mnkr

69

74

79

68

69

68

69

81

89

88

10-49 Mnkr

127

112

112

116

107

114

120

127

124

133

50-99 Mnkr

38

35

36

34

39

40

34

31

30

34

100 - Mnkr

24

28

26

25

28

27

30

36

38

39

Samtliga

1 511

1 429

1 426

1 500

1 490

1 520

1 547

1 615

1 634

1 672

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

1 726

1 797

1 860

2 235

2 400

2 517

2 692

2 631

2 749

2 904

250-999 Tkr

558

581

547

596

573

581

613

636

626

635

1-1,9 Mnkr

232

254

254

250

269

258

268

263

259

255

2-4,9 Mnkr

238

208

212

209

232

248

251

273

255

259

5-9,9 Mnkr

116

127

142

140

136

153

147

142

154

170

10-49 Mnkr

198

193

187

177

182

192

197

207

217

210

50-99 Mnkr

25

37

34

46

47

44

41

45

41

41

100 - Mnkr

50

40

40

37

40

44

44

46

56

59

Samtliga

3 143

3 237

3 276

3 690

3 879

4 037

4 253

4 243

4 357

4 533

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

250-999 Tkr

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

1-1,9 Mnkr

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2-4,9 Mnkr

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

5-9,9 Mnkr

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

10-49 Mnkr

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

50-99 Mnkr

778

700

683

658

713

730

731

726

796

824

100 - Mnkr

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

Samtliga

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

250-999 Tkr

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

1-1,9 Mnkr

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

2-4,9 Mnkr

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

5-9,9 Mnkr

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

10-49 Mnkr

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

50-99 Mnkr

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

100 - Mnkr

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

Samtliga

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

120 417

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta