Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2019 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Falkenberg

4

33

27

 

64

10 597

0,6

Halmstad

79

48

178

15

320

24 932

1,3

Hylte

 

2

 

 

2

2 115

0,1

Kungsbacka

16

69

117

1

203

14 885

1,4

Laholm

 

5

3

 

8

4 569

0,2

Varberg

1

23

76

 

100

15 353

0,7

Hallands län

100

180

401

16

697

72 451

1,0

Riket

4 457

7 794

40 913

6 150

59 314

2 441 193

2,4

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Falkenberg

12

60

136

 

208

11 015

1,9

Halmstad

216

183

482

76

957

26 418

3,6

Hylte

 

7

4

 

11

2 652

0,4

Kungsbacka

92

178

303

16

589

12 725

4,6

Laholm

 

17

24

 

41

4 792

0,9

Varberg

3

74

259

10

346

16 035

2,2

Hallands län

323

519

1 208

102

2 152

73 637

2,9

Riket

11 240

24 241

121 339

14 666

171 486

2 613 700

6,6

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Falkenberg

16

93

163

0

272

21 612

1,3

Halmstad

295

231

660

91

1 277

51 350

2,5

Hylte

0

9

4

0

13

4 767

0,3

Kungsbacka

108

247

420

17

792

27 610

2,9

Laholm

0

22

27

0

49

9 361

0,5

Varberg

4

97

335

10

446

31 388

1,4

Hallands län

423

699

1 609

118

2 849

146 088

2,0

Riket

15 697

32 035

162 252

20 816

230 800

5 054 893

4,6

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta