Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // Disponibel inkomst per invånar…

Disponibel inkomst per invånare

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Disponibel inkomst visar hur mycket hushållen kan använda för privat konsumtion, t.ex. boende, livsmedel, kläder och transporter. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc.).
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Disponibel inkomst per invånare 2018, tusental kronor

Region Disponibel inkomst per invånare, tusental kr
Stockholms län 251
Uppsala län 217
Södermanlands län 208
Östergötlands län 212
Jönköpings län 213
Kronobergs län 209
Kalmar län 208
Gotlands län 208
Blekinge län 206
Skåne län 216
Hallands län 231
Västra Götalands län 221
Värmlands län 209
Örebro län 206
Västmanlands län 212
Dalarnas län 209
Gävleborgs län 206
Västernorrlands län 209
Jämtlands län 207
Västerbottens län 205
Norrbottens län 216
Riket 223
Disponibel inkomst per invånare 2007-2018. Tusental kronor

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 177 188 194 201 207 214 221 224 229 238 242 251
Uppsala län 154 162 167 173 180 188 191 197 202 206 211 217
Södermanlands län 151 158 161 166 174 180 182 187 190 197 200 208
Östergötlands län 147 154 161 166 174 180 183 187 194 199 205 212
Jönköpings län 150 157 159 167 175 181 185 190 193 201 208 213
Kronobergs län 151 159 162 167 175 180 181 187 192 197 205 209
Kalmar län 145 152 157 163 171 177 180 186 190 195 202 208
Gotlands län 143 148 155 162 170 175 181 183 189 195 198 208
Blekinge län 144 151 156 160 168 173 177 182 186 192 198 206
Skåne län 155 163 170 174 181 186 190 195 200 205 210 216
Hallands län 160 168 175 180 190 196 200 205 212 217 224 231
Västra Götalands län 154 163 167 173 181 188 191 197 201 209 214 221
Värmlands län 146 153 158 164 172 178 180 186 190 194 201 209
Örebro län 146 152 157 162 170 175 178 183 188 194 200 206
Västmanlands län 150 159 163 169 177 184 186 191 196 200 206 212
Dalarnas län 147 154 159 164 172 178 181 187 192 196 202 209
Gävleborgs län 145 153 158 163 171 176 179 184 188 192 200 206
Västernorrlands län 148 155 160 165 173 180 182 189 193 197 203 209
Jämtlands län 148 151 156 162 169 175 179 185 190 194 200 207
Västerbottens län 142 150 155 161 169 175 178 183 187 194 198 205
Norrbottens län 147 156 160 168 176 184 188 195 199 202 210 216
Riket 156 165 170 176 183 190 194 199 204 210 216 223
Disponibel inkomst per invånare 2007-2018. Index år 2007=100

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 100 101 110 114 117 121 125 127 129 134 137 142
Uppsala län 100 105 108 112 117 122 124 128 131 134 137 141
Södermanlands län 100 105 107 110 115 119 121 124 126 130 132 138
Östergötlands län 100 105 110 113 118 122 124 127 132 135 139 144
Jönköpings län 100 105 106 111 117 121 123 127 129 134 139 142
Kronobergs län 100 105 107 111 116 119 120 124 127 130 136 138
Kalmar län 100 105 108 112 118 122 124 128 131 134 139 143
Gotlands län 100 103 108 113 119 122 127 128 132 136 138 145
Blekinge län 100 105 108 111 117 120 123 126 129 133 138 143
Skåne län 100 105 110 112 117 120 123 126 129 132 135 139
Hallands län 100 105 109 113 119 123 125 128 133 136 140 144
Västra Götalands län 100 106 108 112 118 122 124 128 131 136 139 144
Värmlands län 100 105 108 112 118 122 123 127 130 133 138 143
Örebro län 100 104 108 111 116 120 122 125 129 133 137 141
Västmanlands län 100 106 109 113 118 123 124 127 131 133 137 141
Dalarnas län 100 105 108 112 117 121 123 127 131 133 137 142
Gävleborgs län 100 106 109 112 118 121 123 127 130 132 138 142
Västernorrlands län 100 105 108 111 117 122 123 128 130 133 137 141
Jämtlands län 100 102 105 109 114 118 121 125 128 131 135 140
Västerbottens län 100 106 109 113 119 123 125 129 132 137 139 144
Norrbottens län 100 106 109 114 120 125 128 133 135 137 143 147
Riket 100 106 109 113 117 122 124 128 131 135 138 143

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta