Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2021-08-18
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2021 och folkmängd 31 mars 2021

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

46 177

126

126

111

15

505

417

88

28

32

28

Halmstad

103 988

234

287

279

8

1 195

992

203

18

75

110

Hylte

10 617

-32

18

35

-17

145

165

-20

-32

5

7

Kungsbacka

84 909

-21

195

195

0

828

874

-46

-66

-12

32

Laholm

26 014

47

71

86

-15

315

271

44

-5

38

11

Varberg

65 656

259

190

164

26

671

456

215

57

87

71

Hallands län

337 361

613

887

870

17

2 852

2 368

484

.

225

259

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2020 och folkmängd 31 december 2020

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

46 051

85

127

118

9

487

413

74

-30

79

25

Halmstad

103 754

251

281

251

30

1 284

1 097

187

54

85

48

Hylte

10 649

-80

32

30

2

162

245

-83

-32

-50

-1

Kungsbacka

84 930

102

152

177

-25

1 020

910

110

-34

107

37

Laholm

25 967

16

52

69

-17

373

343

30

1

35

-6

Varberg

65 397

242

137

159

-22

752

500

252

41

174

37

Hallands län

336 748

616

781

804

-23

3 130

2 560

570

.

430

140

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2020 och folkmängd 30 september 2020

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

45 966

208

130

93

37

698

523

175

65

63

47

Halmstad

103 503

302

284

221

63

1 737

1 492

245

21

57

167

Hylte

10 729

-28

30

22

8

178

213

-35

-18

-22

5

Kungsbacka

84 828

6

172

149

23

1 143

1 157

-14

-88

-25

99

Laholm

25 951

-22

79

62

17

370

412

-42

8

-61

11

Varberg

65 155

189

179

140

39

811

661

150

12

83

55

Hallands län

336 132

655

874

687

187

3 979

3 500

479

.

95

384

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2020 och folkmängd 30 juni 2020

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Falkenberg

45 758

247

126

119

7

593

359

234

74

112

48

Halmstad

103 201

253

300

229

71

1 221

1 057

164

-18

102

80

Hylte

10 757

-37

38

30

8

156

199

-43

-19

-39

15

Kungsbacka

84 822

100

207

168

39

883

826

57

-60

102

15

Laholm

25 973

42

59

81

-22

405

345

60

11

36

13

Varberg

64 966

271

170

167

3

697

435

262

12

206

44

Hallands län

335 477

876

900

794

106

3 023

2 289

734

.

519

215

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2020 och folkmängd 31 mars 2020

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt