Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

I program

Senast uppdaterad 2021-11-11
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden.

PDF
Diagram nuläge

I arbetsmarknadsprogram Hallands län, månadsvis

                         

Kommun/ Region

2021

Jan     

Feb     

Mars   

April   

Maj     

Juni  

Juli   

Aug     

Sept   

Okt     

Nov    

Dec     

Falkenberg

748

782

812

818

778

736

689

669

673

678

 

 

Halmstad

2 464

2 484

2 538

2 509

2 445

2 288

2 233

2 156

2 153

2 132

 

 

Hylte

322

330

335

328

322

318

303

283

274

274

 

 

Kungsbacka

745

755

768

767

744

692

673

632

617

617

 

 

Laholm

430

436

457

456

427

403

374

374

367

378

 

 

Varberg

748

769

779

800

775

740

694

671

679

654

 

 

Hallands län

5 457

5 556

5 689

5 678

5 491

5 177

4 966

4 785

4 763

4 733

 

 

Riket

220871

225534

231403

232469

226464

214473

207822

200314

197336

192931

 

 

Länet, index riket=100

2,5

2,5

2,5

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,5

 

 

Källa: Arbetsförmedlingen

                         
                         

Kommun/ Region

2020

Jan     

Feb     

Mars   

April   

Maj     

Juni  

Juli   

Aug     

Sept   

Okt     

Nov    

Dec     

Falkenberg

593

577

608

613

617

638

660

654

673

675

690

726

Halmstad

2 153

2 171

2 181

2 170

2 173

2 147

2 162

2 155

2 212

2 244

2 334

2 429

Hylte

308

300

299

293

298

297

301

301

312

317

314

324

Kungsbacka

555

550

538

557

560

572

603

592

602

639

677

733

Laholm

341

335

345

349

358

367

375

376

388

408

414

432

Varberg

670

657

634

633

612

613

635

631

633

650

693

738

Hallands län

4 620

4 590

4 605

4 615

4 618

4 634

4 736

4 709

4 820

4 933

5 122

5 382

Riket

171452

171080

171796

174004

175940

179011

183981

185573

190909

196581

206178

218209

Länet, index riket=100

2,7

2,7

2,7

2,7

2,6

2,6

2,6

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta