Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-11-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Jämtlands län till övriga län i riket 2020. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 381 694 1 075
Västernorrlands län 277 616 893
Västerbottens län 136 201 337
Västra Götalands län 76 140 216
Dalarnas län 53 126 179
Gävleborgs län 50 126 176
Norrbottens län 42 118 160
Skåne län 48 97 145
Uppsala län 52 69 121
Östergötlands län 14 42 56
Västmanlands län 13 34 47
Värmlands län 11 33 44
Örebro län 16 21 37
Södermanlands län 12 22 34
Hallands län 8 23 31
Jönköpings län 6 23 29
Kronobergs län 7 12 19
Kalmar län 5 14 19
Gotlands län 8 9 17
Blekinge län 2 6 8
Totalt 1 217 2 426 3 643

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta