Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Öppet arbetslösa 18-24 år

Öppet arbetslösa 18-24 år

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 18-24 år. Årsmedeltal 2020

Kommun/Region Antal Andel (%)
Berg 13 4,5
Bräcke 18 6,4
Härjedalen 25 4,5
Krokom 29 4,8
Ragunda 12 5,7
Strömsund 32 5,4
Åre 44 6,4
Östersund 186 5,0
Jämtlands län 359 5,2
Riket 32 461 6,1

Öppet arbetslösa 18-24 år, årsmedeltal 2008-2020

         

År

Antal arbetslösa, 18-24 år

Andel öppet arbetslösa 18-24 år (%)

Jämtlands län

Riket

Jämtlands län

Riket

2008

468

29 942

6,8

6,7

2009

707

46 802

9,1

9,0

2010

633

41 898

7,8

7,9

2011

569

37 078

7,7

7,7

2012

547

39 612

6,9

7,4

2013

487

38 303

6,3

7,0

2014

428

34 238

5,5

6,2

2015

363

30 080

4,8

5,5

2016

312

26 497

4,2

5,0

2017

291

24 255

4,0

4,6

2018

269

21 882

3,7

4,1

2019

255

22 328

3,6

4,2

2020

359

32 461

5,2

6,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen öppet arbetslösa 18-24 år, 2008-2020. Index år 2008=100

 

     

 

År

Öppet arbetslösa 18-24 år. Index år 2008=100

 

Jämtlands län

Riket

 

2008

100

100

 

2009

134

134

 

2010

115

118

 

2011

113

115

 

2012

101

110

 

2013

93

104

 

2014

81

93

 

2015

71

82

 

2016

62

75

 

2017

59

69

 

2018

54

61

 

2019

53

62

 

2020

76

91

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

 

 

 

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2020. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Berg

54

3,6

74

4,2

Bräcke

46

3,5

75

4,8

Härjedalen

85

3,8

99

3,8

Krokom

85

2,5

104

2,8

Ragunda

37

3,4

59

4,5

Strömsund

96

3,8

138

4,6

Åre

147

4,9

189

5,6

Östersund

523

3,3

686

4,2

Jämtlands län

1 072

3,5

1 424

4,2

Riket

115 003

5,1

137 026

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta