Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Sysselsatta i program

Sysselsatta i program

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m. Det är den registerbaserade arbetskraften som redovisas.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2020

Kommun/ Region Antal Andel (%)
Berg 85 2,6
Bräcke 111 3,9
Härjedalen 132 2,7
Krokom 178 2,5
Ragunda 114 4,7
Strömsund 294 5,3
Åre 191 3,0
Östersund 1 022 3,2
Jämtlands län 2 127 3,3
Riket 185 393 3,6

Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram, årsmedeltal 2008-2020

         

År

Antal i program 16-64 år

Andel i program 16-64 år (%)

Jämtlands län

Riket

Jämtlands län

Riket

2008

1 466

70 796

2,3

1,6

2009

2 147

120 671

3,3

2,6

2010

3 461

179 768

5,2

3,8

2011

3 065

170 951

4,9

3,8

2012

2 946

179 636

4,7

3,9

2013

2 780

189 384

4,4

4,0

2014

2 655

176 624

4,2

3,7

2015

2 479

176 495

4,0

3,7

2016

2 426

173 018

3,9

3,6

2017

2 389

171 155

3,8

3,5

2018

2 193

161 594

3,5

3,3

2019

1 912

162 173

3,0

3,2

2020

2 127

185 393

3,3

3,6

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen sysselsatta i program 2008-2020. Index år 2008=100

     

År

I program. Index år 2008=100

Jämtlands län

Riket

2008

100

100

2009

143

163

2010

226

238

2011

213

238

2012

204

244

2013

191

250

2014

183

231

2015

174

231

2016

170

225

2017

166

219

2018

151

204

2019

131

202

2020

143

225

Källa: Arbetsförmedlingen

     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta