Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2011-06-14
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.

Inrikes och utrikes sjöfart 2020, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 410

340

4 596

3 068

9 414

Uppsala län

3

117

178

197

495

Södermanlands län

1 528

105

2 298

1 051

4 982

Östergötlands län

635

107

1 689

1 495

3 926

Kalmar län

497

314

906

1 061

2 778

Gotlands län

513

414

32

56

1 015

Blekinge län

457

59

4 466

2 498

7 480

Skåne län

1 605

412

15 505

13 867

31 389

Hallands län

215

181

1 844

2 066

4 306

Västra Götalands län

1 063

1 830

20 590

16 504

39 987

Värmlands län

128

42

564

595

1 329

Västmanlands län

641

114

1 458

382

2 595

Gävleborgs län

1 090

590

3 097

2 264

7 041

Västernorrlands län

317

331

2 106

2 297

5 051

Västerbottens län

482

198

1 296

1 677

3 653

Norrbottens län

781

1 576

2 197

5 483

10 037

Riket

11 365

6 730

62 822

54 561

135 478

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta