Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2021-03-29
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2020. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Berg 3 696 1 813 54,8 50,0
Bräcke 3 537 1 279 84,6 89,4
Härjedalen 6 284 2 374 60,1 56,8
Krokom 6 813 3 138 74,3 70,8
Ragunda 2 901 1 140 63,0 60,1
Strömsund 6 397 2 488 52,1 42,4
Åre 6 721 2 720 61,7 57,4
Östersund 34 947 8 932 81,0 79,7
Jämtlands län 71 296 23 884 72,2 67,2
Riket 4 972 695 1 176 917 82,6 80,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta