Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2020-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2018/2019, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 4
Uppsala län 7
Södermanlands län 6
Östergötlands län 6
Jönköpings län 2
Kronobergs län 2
Kalmar län 2
Gotlands län 4
Blekinge län 4
Skåne län 8
Hallands län 5
Västra Götalands län 7
Värmlands län 2
Örebro län 9
Västmanlands län 4
Dalarnas län 5
Gävleborgs län 1
Västernorrlands län 1
Jämtlands län 1
Västerbottens län 1
Norrbottens län 2
Riket 5
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Jämtlands län Riket
1996/1997 2 9
1997/1998 2 9
1998/1999 1 7
1999/2000 2 7
2000/2001 1 7
2001/2002 1 7
2002/2003 1 7
2003/2004 1 7
2004/2005 1 7
2005/2006 1 6
2006/2007 1 6
2007/2008 1 6
2008/2009 1 3
2009/2010 1 4
2010/2011 0 4
2011/2012 2 4
2012/2013 1 5
2013/2014 1 5
2014/2015 1 5
2015/2016 1 5
2016/2017 1 6
2017/2018 1 6
2018/2019 1 5
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/1997=100

År Jämtlands län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 100 100
1998/1999 50 78
1999/2000 100 78
2000/2001 50 78
2001/2002 50 73
2002/2003 50 78
2003/2004 50 78
2004/2005 50 78
2005/2006 50 66
2006/2007 50 67
2007/2008 50 67
2008/2009 50 33
2009/2010 50 44
2010/2011 0 44
2011/2012 100 44
2012/2013 50 56
2013/2014 50 56
2014/2015 50 56
2015/2016 50 56
2016/2017 50 67
2017/2018 50 67
2018/2019 50 56

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta