Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2018. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Jämtlands län 929 808 507 714
Riket 1 000 930 588 839

BRP per sysselsatt 2001-2018. Tusental kronor, löpande priser

 
           

Jämtlands län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

875

514

286

563

 

2002

773

538

303

553

 

2003

790

558

319

572

 

2004

759

548

337

571

 

2005

824

582

334

605

 

2006

843

601

355

632

 

2007

797

595

364

551

 

2008

949

614

400

611

 

2009

953

627

405

611

 

2010

1 129

794

404

718

 

2011

998

646

428

646

 

2012

924

679

435

636

 

2013

931

693

432

641

 

2014

938

743

452

670

 

2015

907

735

442

654

 

2016

914

798

467

688

 

2017

985

794

486

710

 

2018

929

808

507

714

 
           

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

607

556

338

565

 

2002

630

577

350

586

 

2003

666

604

368

614

 

2004

730

634

378

647

 

2005

741

658

391

669

 

2006

803

683

402

702

 

2007

819

728

423

651

 

2008

798

742

449

663

 

2009

757

750

463

661

 

2010

865

776

475

702

 

2011

870

797

489

719

 

2012

850

795

503

718

 

2013

838

814

513

726

 

2014

862

844

525

749

 

2015

938

885

535

788

 

2016

958

892

548

799

 

2017

987

905

566

817

 

2018

1 000

930

588

839

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2018. Index år 2001=100

         

Jämtlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

88

105

106

98

2003

90

109

111

101

2004

87

107

118

101

2005

94

113

117

107

2006

96

117

124

112

2007

91

116

127

98

2008

108

119

140

108

2009

109

122

142

108

2010

129

154

141

127

2011

114

126

150

115

2012

106

132

152

113

2013

106

135

151

114

2014

107

144

158

119

2015

104

143

154

116

2016

105

155

163

122

2017

113

155

170

126

2018

106

157

177

127

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

135

131

125

115

2008

131

133

133

117

2009

125

135

137

117

2010

143

140

141

124

2011

143

143

145

127

2012

140

143

149

127

2013

138

146

152

128

2014

142

152

155

133

2015

155

159

159

139

2016

158

160

162

141

2017

163

163

168

145

2018

165

167

174

149

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta