Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // Disponibel inkomst per invånar…

Disponibel inkomst per invånare

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Disponibel inkomst visar hur mycket hushållen kan använda för privat konsumtion, t.ex. boende, livsmedel, kläder och transporter. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc.).
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Disponibel inkomst per invånare 2020, tusental kronor

Region Disponibel inkomst per invånare, tusental kr
Stockholms län 267
Uppsala län 224
Södermanlands län 210
Östergötlands län 217
Jönköpings län 212
Kronobergs län 210
Kalmar län 211
Gotlands län 212
Blekinge län 209
Skåne län 223
Hallands län 232
Västra Götalands län 227
Värmlands län 212
Örebro län 210
Västmanlands län 219
Dalarnas län 212
Gävleborgs län 209
Västernorrlands län 215
Jämtlands län 212
Västerbottens län 213
Norrbottens län 225
Riket 230
Disponibel inkomst per invånare 2009-2020. Tusental kronor

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 194 201 207 214 221 224 229 238 243 252 266 267
Uppsala län 167 173 180 188 191 197 202 206 211 217 226 224
Södermanlands län 161 166 174 180 182 187 190 197 200 208 213 210
Östergötlands län 161 166 174 180 183 187 194 199 205 213 218 217
Jönköpings län 159 167 175 181 185 190 193 201 208 213 216 212
Kronobergs län 162 167 175 180 181 187 192 197 205 209 214 210
Kalmar län 157 163 171 177 180 186 191 195 202 209 213 211
Gotlands län 155 162 170 175 181 183 189 196 198 208 214 212
Blekinge län 156 160 168 173 177 182 186 192 198 206 208 209
Skåne län 170 174 181 186 190 195 200 205 210 216 224 223
Hallands län 175 180 190 196 200 205 212 218 225 232 237 232
Västra Götalands län 167 173 181 188 191 197 201 209 214 222 229 227
Värmlands län 158 164 172 178 180 186 190 194 202 209 215 212
Örebro län 157 162 170 175 178 183 188 194 200 206 211 210
Västmanlands län 163 169 177 184 186 191 196 200 206 212 219 219
Dalarnas län 159 164 172 178 181 187 192 196 202 209 214 212
Gävleborgs län 158 163 171 176 179 184 188 192 200 206 211 209
Västernorrlands län 160 165 173 180 182 189 193 197 203 210 214 215
Jämtlands län 156 162 169 175 179 185 190 194 201 207 213 212
Västerbottens län 155 161 169 175 178 183 188 194 198 206 212 213
Norrbottens län 160 168 176 184 188 195 199 202 210 216 222 225
Riket 170 176 183 190 194 199 204 210 216 223 231 230
Disponibel inkomst per invånare 2009-2020. Index år 2009=100

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholms län 100 102 107 110 114 115 118 123 125 130 137 138
Uppsala län 100 104 108 113 114 118 121 123 126 130 135 134
Södermanlands län 100 103 108 112 113 116 118 122 124 129 132 130
Östergötlands län 100 103 108 112 114 116 120 124 127 132 135 135
Jönköpings län 100 105 110 114 116 119 121 126 131 134 136 133
Kronobergs län 100 103 108 111 112 115 119 122 127 129 132 130
Kalmar län 100 104 109 113 115 118 122 124 129 133 136 134
Gotlands län 100 105 110 113 117 118 122 126 128 134 138 137
Blekinge län 100 103 108 111 113 117 119 123 127 132 133 134
Skåne län 100 102 106 109 112 115 118 121 124 127 132 131
Hallands län 100 103 109 112 114 117 121 125 129 133 135 133
Västra Götalands län 100 104 108 113 114 118 120 125 128 133 137 136
Värmlands län 100 104 109 113 114 118 120 123 128 132 136 134
Örebro län 100 103 108 111 113 117 120 124 127 131 134 134
Västmanlands län 100 104 109 113 114 117 120 123 126 130 134 134
Dalarnas län 100 103 108 112 114 118 121 123 127 131 135 133
Gävleborgs län 100 103 108 111 113 116 119 122 127 130 134 132
Västernorrlands län 100 103 108 113 114 118 121 123 127 131 134 134
Jämtlands län 100 104 108 112 115 119 122 124 129 133 137 136
Västerbottens län 100 104 109 113 115 118 121 125 128 133 137 137
Norrbottens län 100 105 110 115 118 122 124 126 131 135 139 141
Riket 100 104 108 112 114 117 120 124 127 131 136 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta