Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2020-12-22
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2018. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Jämtlands län 303 346 330 330
Riket 395 388 347 377

Lönesumma per sysselsatt 2001-2018. Tusental kronor, löpande priser

         

Jämtlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

210

209

179

196

2002

213

216

192

205

2003

213

218

198

208

2004

213

214

205

210

2005

221

224

212

218

2006

221

232

224

226

2007

237

249

240

242

2008

244

264

252

254

2009

267

273

264

268

2010

262

288

268

274

2011

257

285

272

273

2012

271

302

281

286

2013

280

305

286

292

2014

291

316

298

303

2015

285

317

297

302

2016

291

335

313

316

2017

301

338

322

323

2018

303

346

330

330

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

303

283

247

276

2008

316

295

262

290

2009

317

301

273

296

2010

324

309

280

303

2011

332

321

288

313

2012

340

332

297

323

2013

345

337

304

329

2014

354

345

311

337

2015

363

357

317

346

2016

379

367

325

356

2017

384

376

335

365

2018

395

388

347

377

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

 

 

 

 

         

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2018. Index år 2001=100

         

Jämtlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

101

103

107

104

2003

102

104

111

106

2004

101

102

114

107

2005

105

107

118

111

2006

105

111

125

115

2007

113

119

134

123

2008

116

126

141

129

2009

127

131

147

136

2010

125

138

150

140

2011

122

136

152

139

2012

129

144

157

146

2013

133

146

160

149

2014

139

151

166

155

2015

136

152

166

154

2016

138

161

175

161

2017

143

162

180

165

2018

144

166

184

168

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

124

124

124

2008

131

129

131

130

2009

132

132

137

133

2010

135

135

140

137

2011

138

141

144

141

2012

141

145

149

145

2013

144

148

152

148

2014

147

151

156

152

2015

151

157

159

156

2016

158

161

163

160

2017

160

165

168

164

2018

164

170

174

170

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 
         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta