Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Samhällets service // Färdtjänst, enkelresor

Färdtjänst, enkelresor

Senast uppdaterad 2021-06-17
Förklaring

Färdtjänst är en behovsprövad kollektiv transportform för personer som på grund av funktionshinde har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Statistiken redovisar antal resor med färdtjänst och antal beviljade och nyttjade färdtjänsttillstånd. Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Trafikanalys ansvarar för undersökningen. Från 2013 redovisas färdtjänsten i två åldersgrupper på grund av röjande risken i mindre kommuner.

Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 2020

Kommun/Region Enkelresor per person
Berg 10
Bräcke 6
Härjedalen 14
Krokom 14
Ragunda 7
Strömsund 12
Åre 12
Östersund 23
Jämtlands län 17
Riket 23
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2020

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Berg 12 14 11 12 11 12 15 16 10
Bräcke 11 14 15 7 - 8 8 9 6
Härjedalen 19 23 33 15 18 33 15 12 14
Krokom 15 18 14 14 14 22 24 29 14
Ragunda 17 - 19 13 15 10 13 9 7
Strömsund 18 15 11 12 3 8 10 13 12
Åre 10 11 16 10 8 8 14 13 12
Östersund 43 42 66 110 - 65 67 54 23
Jämtlands län 26 24 30 38 31 30 30 30 17
Riket 43 41 38 39 34 32 34 35 23
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2020

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Berg 100 119 94 103 91 100 128 136 80
Bräcke 100 126 132 63 - 72 75 83 55
Härjedalen 100 117 171 81 94 172 77 60 73
Krokom 100 116 91 92 91 143 156 187 91
Ragunda 100 - 113 81 91 60 77 53 40
Strömsund 100 84 60 67 17 45 55 71 66
Åre 100 111 160 104 80 80 137 127 116
Östersund 100 98 156 258 - 153 158 128 54
Jämtlands län 100 95 119 147 121 117 118 118 67
Riket 100 96 89 90 79 75 79 82 54

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta