Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2020. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Berg 169 451
Bräcke 175 341
Härjedalen 142 225
Krokom
Ragunda 139 172
Strömsund 145 853
Åre 133 419
Östersund 109 163
Jämtlands län 144 947
Riket 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Kronor per elev

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 117 853 120 291 119 951 125 458 129 871 123 350 136 673 147 678 156 344 158 785 169 451
Bräcke 129 335 141 704 - 139 553 136 431 143 142 141 359 140 711 155 059 160 310 175 341
Härjedalen 98 111 107 020 120 022 117 609 121 517 119 010 121 395 126 438 135 010 131 788 142 225
Krokom 101 581 104 393 110 189 108 774 109 532 110 819 118 028 116 034 119 591 128 217
Ragunda 111 899 117 624 117 003 119 679 115 989 109 343 115 711 111 290 115 978 128 087 139 172
Strömsund 126 186 124 266 127 445 126 181 129 039 131 657 137 644 128 924 140 306 141 566 145 853
Åre 93 204 99 399 102 099 98 446 103 652 104 944 133 079 123 954 131 502 136 640 133 419
Östersund 87 493 86 878 89 110 93 519 97 651 95 449 97 522 98 592 104 181 108 614 109 163
Jämtlands län 108 208 112 697 112 260 116 152 117 960 117 214 125 177 124 203 132 246 136 751 144 947
Riket 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 100 102 102 106 110 105 116 125 133 135 144
Bräcke 100 110 . 108 105 111 109 109 120 124 136
Härjedalen 100 109 122 120 124 121 124 129 138 134 145
Krokom 100 103 108 107 108 109 116 114 118 126
Ragunda 100 105 105 107 104 98 103 99 104 114 124
Strömsund 100 98 101 100 102 104 109 102 111 112 116
Åre 100 107 110 106 111 113 143 133 141 147 143
Östersund 100 99 102 107 112 109 111 113 119 124 125
Jämtlands län 100 104 104 107 109 108 116 115 122 126 134
Riket 100 103 106 108 110 113 122 121 125 128 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta